RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Idag samlades Fastighetsägarna Syd på Gamla Rådhuset för att ha sitt styrelsemöte i Ystad tillsammans med representanter från näringslivsavdelningen.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Ystads stadskärna följer trenden i stort och visar samtidigt positiva siffror i den totala omsättningen. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

- Ystads stadskärna följer trenden, men har hittills klarat strukturomvandlingen förhållandevis väl. För att skapa en stadskärna med ett varierat utbud med en bra butiksmix och rätt utbud på rätt plats krävs det att alla aktörer kommunicerar och hjälps åt. I Ystad är samarbetet bra och det finns goda förutsättningar och en bra grund att stå på inför framtidens fortsatta utmaningar, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

 

fastigheter

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-03-06 11:42

Näringslivsavdelningen on tour

Tisdagen den 5 mars var vi på Näringslivsavdelningen inbjudna till Lomma- och Burlövs kommuner för att inspirera genom vårt arbete med främst kring den resa vi gjort med Företagslotsen.

Vi pratade en hel del kring kundperspektiv, bemötande och EN VÄG IN med vårt direktnummer till Företagslotsen 0411-57 80 00.

Det är roligt att träffa kollegor och dela med sig av erfarenheter och kunskaper och vi ser fram emot att följa deras resa och tackar för förtroendet att vi fick komma.

Krögarmöte

På eftermiddagen fylldes Knutssalen med krögare, representanter från kommunen och politiken för ett av våra återkommande Krögarmöte. En del av programmet innehöll dialog kring hur skolan och branschen kan samverka kring utbildning och kompetensförsörjning.

Fältgruppen och polisen informerade om läget i Ystad och tillsammans med krögarna lyfte man fram det goda samarbetet som finns etablerat mellan dem. Horeca (nätverk för café, rstaurang och krögare inom Ystads kommun) berättade om vad de arbetar just nu i nätverket och öppnade upp för fler medlemmar.

På bild: Åsa Bodeborn & Angelica Erlandsson, Ystads kommun

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-02-26 15:21

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Idag hälsade vi Varbergs Näringslivs- och destinationskontor välkomna till ett Ystad i strålande vårväder. Att möta ”kollegor” och byta tankar och erfarenheter är otroligt givande.

Under förmiddagen pratade vi om företagsklimat, intern samordning, företagsbesök, nätverksaktiviteter, platsutveckling och mycket mer.

På väg mot vår gemensamma lunch tog vi vägen förbi klostret och sedan längs gågatan. Tack för en givande förmiddag!

På bild: Åsa, Angelica, Ulrika, Lotte, Joakim & Itta

 

Kategorier: nätverk

Kickoff med Tillväxt Syd

Publicerad: 2018-09-17 14:17

Måndagen den 10 september var det dags för Kickoff med Tillväxt Syd

Tillväxt Syd är ett nätverk som arbetar för att skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt i regionen och i måndags var det dags för Kickoff.

Morgonen inleddes med frukost och mingel, därefter presenterades höstens fullmatade program med tillväxt i fokus. Almi gjorde en kort dragning om sin verksamhet, vilken hjälp man som företag kan få och samarbetet med Tillväxt Syd.

IUC berättade även de kort om hur samarbetet med Tillväxt Syd ser ut och vilken hjälp man som företag kan få genom dem.

Alla som fanns på plats fick även höra om Advisoryboard och hur arbetet går till när man faktiskt arbetar aktivt tillsammans med ett företag. Deltagarna fick också höra lite kring samarbetet med samlingsnamnet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" där första gemensamma arrangemanget äger rum den 13 september.

Efter bensträckaren var det dags för Sofia Arvidsson, tennisproffs och padelstjärna att berätta om sina 15 år i världstennisen. Avslutninsgvis berättade verksamhetsledare Per-Olof Lind om Tillväxt Syds program.

Kick Off Tillväxt Syd hösten 2018 Bild Ystads kommun.jpg

Kategorier: nätverk

Näringslivsrådet

Publicerad: 2018-05-24 13:35

Näringslivsrådet sammanträder 5-6 ggr per år och har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun

Kategorier: Nätverk

Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Kategorier: Nätverk