RSS

Näringslivsbloggen

Marknad & Näringsliv

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Yrkesexpeditionen

Publicerad: 2020-09-25 14:05

Vi ställer inte in, vi ställer om. Yrkesbussarna blir Yrkesexpeditionen

Yrkesexpeditionen

Vi har under några år genomfört Yrkesbussarna för åk 9 tillsammans med Studie- och Yrkesvägledarna Therese och Jenny på Norreport och Västerportskolan. På vår sida med information om hur vi arbetar med skola och näringsliv kan du läsa mer om Yrkesbussarna.

I år fick vi tänka om på grund av Covid 19. Eleverna kunde inte längre transporteras tillsammans i bussar till arbetsplatserna och arbetsplatserna kunde inte ta emot det stora antalet elever. Istället etablerade vi tillsammans med Therese och Jenny begreppet Yrkesexpeditionen.

Detta innebar att eleverna fick fundera ut frågor som de ville ställa till olika yrken och funktioner som vi tog med oss ut till arbetsplatserna och intervjuade olika personer. Vi åkte till Polisen, Brandkåren, Kriminalvården, Ambulansen, Purus och Bilbengtsson.

Filmerna ska sedan visas i klasserna och utifrån dessa kan man sen diskutera och inkludera det i lektionerna. På nästan alla klasser lyfts social kompetens upp som något alla efterfrågar, men vad är egentligen social kompetens?

Andra frågor som diskuterades var löner, arbetstider, jämlikhet, utbildningskrav osv.

Genom att eleverna får bättre kunskap om hur deras ämnen i skolan direkt kan kopplas till arbetsplatser och att man får insikt om den bredd det finns på ämnen skapar förutsättningar för att man gör mer genomtänkta val på gymnasiet och att man får en större studiemotivation.

För företagens del kan man vara med och forma sina kommande anställda och tillsammans med skolan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vår region.

Yrkesexpeditionen Yrkesexpeditionen


Yrkesbussarna åk 9

Publicerad: 2019-09-25 14:16

Den 18/9 och 25/9 genomfördes de sk Yrkesbussarna som innebär att över 300 elever i årskurs 9 fick möjlighet att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

De sk Yrkesbussarna innebär att över 300 elever i  årskurs 9 från Västerportskolan och Norreportskolan fick möjlighet att hämta inspiration till kommande gymnasieval genom att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

Besöken gjordes på Kriminalvården, BLS Industries/Purus, Bil Bengtsson och Ystad Saltsjöbad.

Eleverna fick ta del av olika branscher och fick en introduktion vilken bredd av yrken det finns samt vad arbetsgivarna tycker är viktigt för att bli anställningsbar.

Eleverna fick också upp ögonen för att det finns många stora attraktiva arbetsplatser i Ystad, som har behov av att anställa nu och i framtiden. Företagen har varit mycket positiva till att genomföra detta.

Vi på Näringslivsavdelningen vill rikta ett stort TACK till alla fyra arbetsplatserna och dess anställda som tagit hand om elever och lärare samt till skolan och SYV:arna Therse Gustafsson och Jenny Randowo för ett bra teamwork.  

Detta är en av aktiviteterna för att stärka relationerna mellan skola och näringsliv, som i sin tur är en del i att säkra komptensförsörjningen i vårt område.

Yrkesbussarna har kunnat genomföras med medel från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse, Sparbanken Skåne.

Yrkesbussarna_kriminalvården BilBengtsson yresbussarna

Yrkesbussarna_YSB Yrkesbussarna_BLS


LevelUp

Publicerad: 2019-09-03 14:00

LevelUp - ett nytt samarbete mellan oss & Västerportsskolan

Måndagen den 2 september drog LevelUp igång. Ett nytt samarbete mellan Västerportsskolan och oss på Marknad & Näringsliv. Vi arbetar mycket tillsammans med studie och yrkesvägledarna på skolorna när det gäller att samverka mellan skola & näringsliv, och Jenny på Västerport höll i trådarna denna gång.

LevelUp är ett utvecklingsarbete riktat mot högpresterande elever (till början i åk 8 och 9 på Västerportskolan). Det riktar sig till elever som har mycket höga meritvärde eller är högpresterande i enskilt ämne så som t.ex. matematik, svenska eller engelska. Det ska fungera som ett komplement till utmaningar i undervisningen och eleverna har själva kunnat söka.

Målet är att arbetet ska vara motivationshöjande, verka för att bibehålla studiemotivation samt bidra till att öka självförtroendet hos eleverna. Det är även ett mål att höja meningsfullheten för eleverna, dvs kopplat till livet efter skolan.

Först ut var en i vårt eget gäng: Åsa Bodeborn, som berättade om sin utbildning till civilingenjör/lantmäteri, SIDA projekt i Ghana och vikten att våga tro på sig själv.

Under hösten kommer denna grupp på 15 elever att få möjlighet att träffa ytterligare två inspiratörer.

LevelUp


Branschdag på Norreportskolan

Publicerad: 2019-08-23 09:52

Hela världen som arbetsplats!

Torsdagen den 22 augusti anordnades en branschdag på Norreportskolan kring hotell, restaurang och turism.

Dagen arrangerades i samarbete med Norreportsskolan, Ystads gymnasium, Visita och lokala representanter från branschen. Alla i åk 9 fick en heldag med ämnesövergripande aktiviteter.   

Eleverna fick besöka olika stationer, där hälften av lektionerna var i Restaurang- och Livsmedelsprogammets lokaler och hälften på Norreportskolan.

Matlagning, servering, dukning, inköp/kalkylering, språk, organisk kemi, bildspråk/sociala medier och kommunikation var något av det som dagen innehöll. Lärare och representanter från branschen höll i lektionerna tillsammans.

Branschdagen är ett gemensamt initiativ för att få upp ögonen för alla de yrken som finns och dess möjligheter men också för att integrera skolans undervisning med kopplingar till näringslivet och ge inspiration inför kommande gymnasieval.

Konceptet kommer även att genomföras på Västerportskolan under hösten.

 

Norreportskolan_branschdag_ystads kommun


Ung företagsamhet

Publicerad: 2019-06-17 10:09

Priser till elever som drivit företag genom Ung Företagsamhet har delats ut i dagarna


Design och produktutveckling

Publicerad: 2019-05-20 11:35

Fram till den 5 juni kan du komma förbi Gamla Rådhuset och titta på utställningen om övergångsblinkers som Ystad Gymnasium teknik år 2 i samarbete med Calle Rasmusson och hans bolag Ylightinfo AB presenterar


Lokal UF tävling!

Publicerad: 2019-05-14 09:47

Lokala UF-gruppen som är ett samarbete mellan skolor, kommuner och näringsliv i Ystad-Österlen regionen, har instiftat fem lokala tävlingar för UF-företagen i regionen. Man tävlar om 3 000kr/ tävling.


Massor av företagsidéer

Publicerad: 2018-06-26 09:00Skola & näringsliv

Publicerad: 2018-06-07 11:22

Idag arrangerade Änga/Västervång tillsammans med näringslivsenheten i Ystads kommun en uppskattad och givande skola & näringslivsfrukost