RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Företagslots och nätverkande

Publicerad: 2021-05-24 13:38

Nya mötesformer har etablerats detta året och även om vi längtar efter alla fysiska nätverksträffar så kommer vi att behålla de flesta av våra alternativa mötesformer, för det viktigaste är att vi ses!

Företagslots på flera olika sätt

Under året som gått har vi skapat flera olika sätt att träffas och det har fungerat fantastiskt bra, faktiskt så pass bra att vi kommer fortsätta med de flesta mötesformerna.

Du är alltid välkommen att kontakta oss

Fysiskt besök på Gamla Rådhuset

Ja, vår placering på Stortorget i Ystad i Gamla Rådhuset är ju som gjort för spontana och bokade möten. Här finns alltid kaffet på och du är välkommen in. Under rådande restriktioner har det inte varit många besök, men vi tittar framåt och hälsar dig varmt välkommen att titta förbi. Kanske med någon fråga, eller bara behovet av ett bollplank

Företagsbesök

Vi gör regelbundna företagsbesök runt om i vår kommun, både själva men också tillsammans med politiken. Detta gör vi för att skapa relationer och för att lära känna varandra. Vi besöker allt från enmans företagare till stora industrier och både innerstad och landsbygd.

Nu under pandemin har vi utvecklat företagsbesöken till att även vara digitala. Då har vi samlat några företag och representanter från oss, upphandling, Ystad i Centrum och politiken och det har varit ett väldigt positivt arbetssätt och vi kommer att arbeta vidare med den möjilgheten även om vi så snart vi kan längtar efter att få besöka dig företagare ute på plats

Walk and Talk med företagslots

Detta koncept har verkligen varit bra. Så många fantastiska Walk and Talk vi haft. Detta kommer vi definitivt att fortsätta med och vi har även utvecklat konceptet till att innefatta "en pratstund på en bänk"

Instagram @naringslivystad

Denna kanal har verkligen varit viktig under pandemin. Här har vi kunnat ha dialog med dig företagare och vi har kunnat följa varandras vardag och lyft fram arrangemang, information och respektives vardag.

 

Såhär kontaktar du oss:

Näringsliv ystad

Kategorier: Företagsklimat

Agera lokalt, tänk globalt

Publicerad: 2019-09-09 14:59

Vi har ett fantastiskt näringsliv i Ystad och i vår region...

...Vi har också därmed otroliga möjligheter!

I vårt arbete med paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgårsbord för nya affärer" händer det en hel del, både större arrangemang men även konkreta lotsärenden.

Fredagen den 6 september träffades vi från näringslivsenheten, Kristina Yngwe, Riksdagsledarmot och ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och representanter från Polykemi Group.

Representanter från Polykemi, Scanfill och Rondo presenterade kort sina olika verksamheterna och därefter hade vi en öppen dialog kring identifierade möjligheter och utmaningar gällande plast, en produkt som är hatad, älskad, debatterad och med enorma möjligheter.

I vårt arbete med att skapa förutsättningar för vårt lokala näringsliv fungerar vi som en Lots. Vi hjälper till att skapa arenor, nätverk och möjligheter för våra företag att utvecklas. Detta företagsbesök/nätverksträff är ett sätt att överbygga hinder och hitta nya möjligheter för utveckling.

Kristina Yngwe på Polykemi