RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Att bygga ett mål!

Publicerad: 2019-03-20 15:15

Under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" arrangerades den 20 mars, ett "hackaton" där deltagarna byggde nya affärsmöjligheter.

Hur kan de globala målen ge framgång för just mitt företag?

Förmiddagen den 20 mars samlades drygt 55 delatagare i Folkets Park i Tomelilla för att gemensamt delta i arrangemanget "hackaton/workshop" under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Målet var att identifiera möjligheter att omsätta de globala målen i praktiken, med direkta kopplingar till den egen verksamhet och med fokus på nya affärer och företagsutveckling.

Morgonen inleddes med en beskrivning av paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" och en kort genomgång av det vi genomfört hittills. Därefter tog Karin Lintrup över och berättade om workshopen för dagen, Karin är bland annat verksam som projektledare på Ideon.

Hackatonet genomfördes med metoden "Lego serious play" och det blev snabbt full fart på engagemanget. Deltagarna fick bygga en affärsmöjlighet eller en ökad lönsamhet kopplat till något av hållbarhetsmålen och man fick även bygga hur den egna verksamheten skulle kunna få framgång genom denna möjlighet.

I de förutbestämda grupperna fick deltagarna därefter berätta om sina tankar för varandra, reflektera och ställa frågor vilket ledde till många givande samtal. Oavsett kunskap om FN:s hållbarhetsmål och företagets storlek kan man omsätta de globala målen till sin egen verksamhet vilket blev väldigt tydligt i dessa dialoger.

För att slutligen sammanfatta förmiddagen fick några företagare beskriva sina identifierade affärsmöjligheter för alla grupperna och avslutningsvis genomfördes en Mentimeter undersökning för att få en uppfattning om hur dagen upplevts och vad man vill se mer av eller arbeta vidare med framöver.

Facebook sidan och Ystads kommuns YouTube kanal samlar vi goda exempel samt filmer från våra olika arrangemang. Om du som företag har något gott exempel som du vill dela med dig av, har frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss.

Nästa gemensamma arrangemang kommer att genomföras i Simrishamn under hösten.

- Många företag i vår region har hållbarhet integrerat i sin verksamhet, medvetet eller omedvetet. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i vår region och detta är ett sätt. Genom att agera lokalt men tänka globalt och i linje med Agenda 2030 så identifieras också nya affärer och möjligheter, avslutade Lotte Nilsson, företagslots Ystads kommun som även konstaterade att dagen blev precis så engagerande och inspirerande som hon hoppats på.

Vad är ett Hackaton?

Ett hackathon är ett evenemang där människor träffas för att ta fram idéer, utveckla dessa och inspireras av och pitcha dem för varandra. Den användes från början av programmerare för att lösa stora utmaningar med hjälp av kodning. Idag används termen inom flera områden.

 

 

 


Mattias Goldmann till Scala

Publicerad: 2018-11-23 14:25

Hur kan jag som företagare integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen?

Klockan 8.30 slogs portarna upp på Biograf Scala för de ca 60 representerade företagen och över 90 deltagarna som valt att delta i arrangemanget "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Längs gågatan kom Mattias Goldmann farande i full fart på sin kick som är integrerad i hans resväska och gled in i minglet där det serverades lokalt levererad fika och bjöd in till ett härligt sorl som enligt Mattias decibellmätare mätte till så pass högt att det motsvarade en motorväg i volym - snacka om engagemang!

Morgonen inleddes med panelsamtal med lokala företagare David Åqvist (WME MEchanics), Erik Bengtsson (Karlsfälts gård) och Sven-Olof Bernoff (Skånefrö) som delade med sig av sina erfarenheter och bästa tips tillsammans med Kristina Yngwe, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Efter en kort paus var det dags för Mattias Goldmann att inta scenen själv.
Här fick vi ta del av flera sätt att hitta affärsmässiga ingångar i klimat- och hållbarhetsfrågan.

Klimatet är ingen kund. Ingen köper något för att rädda klimatet, utan för att uppfylla sina egna önskemål och behov. Om du då hittar ett sätt att tillfredsställa kundens behov så väljer de dig. Många företag blir omedvetna miljöhjältar exempelvis Spotify. Vem tänker att man gör en miljöinsats genom att välja Spotify? Nej man väljer det eftersom det fyller ett behov och önskemål man har.

En annan aspekt är att locka till sig kompetent personal. Att ha hållbarhet med sig i tillverkningsprocessen, att ta socialt ansvar är något som den nya generationen ställer som krav när de söker jobb, så möjligheterna är oändliga. Affären finns i att ligga först! Ettan vinner!

Från spännande idé till lysande verklighet berättade Johan Olsen, affärschef på Almi om. Han delade med sig av inspirerande exempel och gav tips på hur man kan gå tillväga. Bolag upp till 250 anställda kan få hjälp av Almi. Almi arbetar även tätt tillsammans med Tillväxt Syd.

Som sista inspiration fick vi "dela vardagsrum" med företagare som tog chansen att få några minuter ensamma på scen med Mattias. Sonja Allbäck från Allbäck Linoljeprodukter berättade om hur det gick till när företaget startade. Ekologisk Energi tog chansen att prata om sina tankar och visioner och slutligen samtalade Annika Nilsson från Kiviks Musteri och Mattias Goldmann om hur enkelt det är att bli hemmablind, att inte se allt det fantastiska man gör, det som andra i omgivningen inspireras av.

”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” är inget projekt utan fungerar som ett paraply för att kunna samla så mycket som möjligt av våra olika insatser och åtgärder under ett ”paraply” där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för näringslivet, driva saker framåt och inspirera andra.

 


FNn Hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2018-09-17 14:58

Torsdagen den 13 september var det dags för ett gemensamt arrangemang i Ystad Arena med temat "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Förmiddagen inleddes klockan 8.30 med kaffe och mingel vid de 17 hållbarhetsmålen illustrerade av klossar med målen, där främst lokala företagare visade upp sin verksamhet och på så sätt visualiserade hur man som företagare arbetar med hållbarhet integrerat i sin företagsutveckling.

I Arenans VIP avdelning samlades drygt 60st representerade företag och över 100st företagare/organisationer. Under ca 30min minglade deltagarna runt bland utställarna och sorlet i hallen talade sitt tydliga språk att här diskuterades det möjligheter och etablerades nya kontakter.

Därefter samlades alla för att lyssna på två olika föredrag. Dagens moderator var Lina K Wiles, fil dr och hållbarhetsspecialist på ÅF och första talaren för dagen var Kate Plaskonis, informatör på UNDP (United Nation development program)

Kate beskrev kort de Globala målen och vad de innebär samt hur jag som företagare kan arbeta och utveckla mitt företagande kopplat till de globala målen. Därefter pratade Lina K Wiles om hur företag kan integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen genom att guida mot en hållbar samhällsutveckling och starka affärer.

Klockan 10 var det dags för gruppdiskussioner och alla närvarande delades upp i olika grupper. Framför sig fick alla följande diskussionsunderlag:

  • 98,85 % det är så många i världen som inte bor i Sverige. Vilka affärsmöjligheter innebär det för dig?
  • Det som förr var ett hinder är kanske nu en möjlighet?
  • Någon annans restprodukt är kanske guld värd för dig?

Målet med diskussionen var:

  1. identifiera minst en affärsmöjlighet i er grupp
  2. indetifiera minst ett hinder som nu kanske kan vara en möjlighet
  3. Lyft fram någon restprodukt eller något som "blir över" som finns i någon av era verksamheter eller som ni skulle behöva

Allt som diskuterades skrevs ner på papper och samlades in. Detta ska sedan sammanställas och mailas ut till alla anmälda. Alla uppmanades även att maila in till lotte.nilsson@ystad.se om någon tanke, idé eller samarbete kommit fram som man gärna vill dela med sig av.

Därefter var det dags att besöka utställarna på nytt och minga bland eventeulla framtida affärspartners. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna gav många tankar och idéer och diskussionerna var många ute i minglet.

Sedan var det dags för ett praktiskt exempel och Matilda Jarnbin, hållbarhetschef på Godsinlösen berättade om företaget som utvecklat "cirkulär skadereglering" Affärsidén bygger på att omvandla det som anses vara avfall till värdefull resurs enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Avslutningsvis tackade vi arrangörer alla som kommit och bidragit med kunskap, engagemang och inspiration. Vi är alla utställare/inspiratörer och genom att visa upp vår region skapar vi också förutsättningar till nya affärer och företagsutveckling.

"FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" är inget projekt utan fungerar som ett paraply för att kunna samla så mycket som möjligt av våra olika insatser och åtgärder under ett ”paraply” där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för näringslivet, driva saker framåt och inspirera andra.

 

 

loggorna samlade.jpg