RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-04-27 16:41

Green Team

Nu är arbetsgruppen vårt "green team" som är benämningen inom GSTCs kriterier igång.

Företagarföreningen, Byalaget och vi utgår från rapporten och de identifierade områdena för GSTC för att arbeta gemensamt framåt med utgångspunkt i nulägesrapporten. Den 26 april träffades vi för andra gången. Just nu fokuserar vi framför allt på statistik. Det finns en hel del statistik men en del är inaktuell och en del behöver kompletteras för att få en så komplett bild av besöksflödet som möjligt.

Vill du veta mer om Hållbar platsutveckling Kåseberga? Kontakta marie.holmstrom@ystad.se

Arbetsgruppen Kåseberga_bild Ystads kommun


Ystadmodellen till hela Skåne

Publicerad: 2023-04-18 16:20

Hållbar Utveckling Skåne har fått finansiering från Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne under 2023 och 2024

Smörgåsbordet växer

Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna.

Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids. Konceptet är enkelt men konkret, fokus ligger på att göra, att tiden man investerar ska ge något konkret direkt i anslutning till varje aktivitet man väljer att delta i. Att arbeta tillsammans med andra organisationer kopplat till konceptet skapar förutsättningar för näringslivet när det gäller social-, klimatmässig- och ekonomiskt hållbart företagande både på kort och lång sikt.

Ystadmodellen består av en fem evenemang som visar hur arbete mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan bidra till att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller konkurrenskraft, vara steget före, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till FNs globala mål.

Nu är det dags för Hållbar Utveckling Skåne att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne. Alla företag och organisationer är välkomna oberoende av hur lite eller mycket man kan om FNs globala mål, hur stort eller litet företaget är eller vilken bransch man tillhör.

Det är med stolthet och glädje vi ser hur smörgåsbordet nu växer och därmed också möjligheterna för det lokala näringslivet. Blickarna vänds mot vår region och tillsammans blir vi en del av något större.

Ystadmodellen togs fram för kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för företag, men kan även appliceras för hållbar platsutveckling eller för att koppla målstyrning i en organisation till de 17 globala målen. Navet i konceptet är Näringslivsavdelningen i Ystads kommun och Tillväxt Syd.

Globala målen näringsliv_ystadmodellen 


Gott Liv Varm mat

Publicerad: 2023-03-29 16:17

Nu fortsätter projektet Gott Liv

Gott Liv -varm mat

Idén till välgörenhetsprojektet föddes när Anders Nilsson, Ystad Saltsjöbad och Henrietta Hansson, Sparbanken Syd möttes på Backåkra Summit och de kom fram till att de tillsammans ville skapa ett gott liv för våra äldre på särskilda boende. Fortsättningen på projektet för 2023 är Gott Liv -varm mat.

I år riktar sig projektet till att skapa samarbete mellan företag och föreningar för att omvandla matsvinn i butiker till god mat åt behövande.

Vem kan bidra?

Butiker som kan bidra med råvaror som annars skulle kastas, krogar eller kök där maten kan tillagas och företag eller hjälporganisationer som kan transportera och dela ut den färdiglagade maten till de som behöver hjälp kan höra av sig till initivtagarna Johanna Dahlsjö, ESS Group och Clara Sundelius, Sparbanken Syd.

Kontakta Gott Liv via deras Facebooksida alternativt via företagslotsen.

Nuläge

Ystad Saltsjöbad, Coop och Svenska Kyrkan har testat konceptet och har sedan en tid tillbaka levererat drygt 100 portioner mat i veckan av råvaror som annars skulle slängas. Det visar tydligt att konceptet håller och nu vill man växla upp genom att få företag och föreningar att skapa små nätverk för att ge fler ett Gott Liv -varm mat.

Gott liv logga


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-03-03 14:18

Kåseberga får goda betyg enligt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier

Hållbarhetsrapporten och GAP-analysen är klar

Med hjälp av en extern part, Fair Travel, har Ystads kommun låtit analysera hur väl området kring Kåseberga lever upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN. De upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att bland annat öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

Resultatet

Sammanfattningsvis presterar destinationen mycket väl och når en god poängbedömning. Rapporten visar att destinationen är ett mycket värdefullt område för besöksnäringen, kulturen och för lokalbefolkningen. Poängen är en sammanvägning av alla aktörers insatser i destinationen.

-I rapporten framkommer att Kåseberga är en unik plats med en speciell dragningskraft som berör och engagerar många. Detta sticker ut väldigt tydligt i jämförelse med andra platser och destinationer, säger Jeppe Klockareson, rådgivare på Fair Travel, tillika född och uppvuxen i Ystad.

Lägesbild

I arbetet har vi samlat in information genom möte med representanter från byalaget, näringsidkare, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun samt skickat ut en enkät till företag och föreningar. Tillsammans med analysrapporten har man nu en tydligare bild av platsen och rekommendationer på ytterligare förbättringsåtgärder.

-Mycket har gjorts i Kåseberga under åren som gått, men utan en helhetsbild. Genom GAP-analysen och hållbarhetsrapporten kan vi nu tydligare rikta åtgärder och resurser i ett större sammanhang med utgångsläge i en gemensam nulägesbild och en målsättning framåt säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun.

Nu kommer en arbetsgrupp att sättas samman bestående av oss på kommunen, företagarföreningen och byalaget för att starta upp arbetet kopplat till föreslagna åtgärder i rapporten.

Hållbar platsutveckling Kåseberga Kåseberga Bild Lotte Nilsson Ystads kommun


Gott Liv

Publicerad: 2022-08-19 11:04

25-27 augusti, storsatsning för att skapa ett gott liv för alla på särskilt boende

Kategorier: Arrangemang

Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-11 09:25

Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Kategorier: Hållbar tillväxt

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2021-09-21 13:35

Ystads kommun var för andra året i rad en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow som är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Workshop

Publicerad: 2021-08-30 16:30

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Uppstart

Publicerad: 2021-08-16 16:45

Vi på Marknad och Näringsliv är tillbaka efter semestrarna och nu är det full fart för att fortsätta att arbeta för ett bra företagsklimat i Ystad

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystadmodellen

Publicerad: 2021-06-22 15:33

Vi fick nyligen besked att vi kommer att kunna växla upp vår årliga utställning/mässa där vi visualiserar affärer och affärsmöjligheter kopplat till de globala målen tack vare stöd från Region Skåne. SÅ NU KÖR VI!

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystadmodellen på SKR konferens

Publicerad: 2021-06-10 09:18

Den 9 juni deltog vi på Sveriges kommuner och regioners konferens för att prata om Ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-06-02 16:45

Idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Kategorier: Hållbar tillväxt

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-04-20 11:55

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Om kriscoaching

Publicerad: 2020-12-14 13:50

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Utställning Globala målen näringsliv

Publicerad: 2020-11-30 09:05

Nu skulle vi haft vår årliga mässa/utställning under konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer, den blir istället digital i våra sociala medier.


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-09-17 14:21

Stolta och glada över att Ystad fått vara arrangör för en av A Sustainable Tomorrow hubbar.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

Kategorier: Hållbar tillväxt

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-07-08 14:30

Kategorier: Hållbar tillväxt