RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-04-12 15:47

Hjärtat i Ystad

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt och ett samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum. Projektet syftar till att få en mer levande stadskärna genom samverkan mellan näringsidkare, företagarföreningen, kommunen och politiken; det vill säga en stor och bred sammansättning av flera olika aktörer.

Initiativet till projektet togs 2021 av Per-Olof Lind (L) och treklövern. Bakgrunden var bland annat de utmaningar som den lokala handeln möter i form av tomma lokaler på gågatan och förändrade förutsättningar kopplat till pandemin men också en utveckling och förändring av det offentliga rummet.

Projektets arbete

Under projektets gång har drygt 60 företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner deltagit och bidragit med kunskap, synpunkter och idéer vid tre olika workshops.

Den mindre projektgruppen har sedan tagit fram en gemensam målbild för stadskärnan. Målbilden definierar bland annat vad som innefattas av Ystad stadskärna och hur aktörerna gemensamt ska arbeta med utvecklingen av stadskärnan. Målbilden ska ligga till grund för beslut för samtliga aktörer som bidrar till målet.

Dessutom har fyra fokusområden gemensamt identifierats: Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet och Trygghet. Dessa områden ska ge en tydlighet och riktning för samarbetet. Inom dessa områden har man redan genomfört en ambassadörsutbildning genom Ystad i Centrum samt lanserat plattformen visitystad.

- Fyra olika arbetsgrupper kommer nu att arbeta vidare med fokusområdena och effekten vi strävar efter är att få fler människor att vistas i centrala Ystad, fler människor att spendera längre tid i centrala Ystad och en ökad omsättning i de centralt belägna verksamheterna, säger Johan Mars Österberg, Marknad och Näringslivschef i Ystads kommun.

Vad händer framåt?

Under hösten kommer fyra workshops kopplat till respektive fokusområden att genomföras. Fokus i workshoparna är att skapa förutsättningar för att undvika dubbelarbete, möjliggöra samverkan och identifiera åtgärder under ledning av konsultföretaget Sweco. Personliga inbjudningar kommer att gå ut till de som valts ut att ingå i respektive grupp och arbetet startar upp efter sommaren.

- Projektet avslutas vid årsskiftet 2023/2024 men processen kommer att fortsätta, berättar Veronika Green, verksamhetsutvecklare i Ystad i Centrum. I de olika arbetsgrupperna skapas aktiviteter och årsplaner både på kort och lång sikt, som sedan kan interageras med föreningens nuvarande arbete. Den uppslutning och det engagemang som genomsyrat projektet hittills pekar på att de som deltagit verkligen har hjärtat i Ystad avslutar Veronika.

Projektansvariga

Styrgruppen ansvarar för processen. Styrgruppen består av Ystad i Centrum, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner och näringsidkare.

Vill du veta mer? Kontakta johan.mars-osterberg@ystad.se

Styrgruppen Hjärtat i Ystad

 


Årshjul arrangemang 2023

Publicerad: 2023-02-10 10:50

Årshjulet för Ystad i Centrum

Årshjul av aktiviteter och arrangemang

Ystad i Centrum har tillsammans med oss satt samman ett årshjul av aktiviteter och arrangemang som händer under året i innerstan. Som näringsidkare kan det var bra att hålla koll på året för att kanske hitta affärsmöjligheter och synergieffekter.

Håll även koll på evenemangskalendern

I evenemangskalendern hittar du aktuella arrangemang och evenemang men du kan även registera dina egna arrangemang på sidan helt kostnadsfritt.

Årshjul 2023 NY


Besökare i sommar

Publicerad: 2021-10-04 16:30

Vad tyckte besökarna om sitt besök i Ystad i somras?

Sommarvärdarna frågade besökarna i Ystad

I somras uppmärksammade du kanske sommarvärdarna som fanns tillgängliga på stan? Förutom att finnas tillhands för frågor för de som besökte staden, utförde de även en digital undersökning för att få fram hur man som besökare upplevde sitt besök i Ystad.

Totalt svarade 200 personer på enkäten och åldersspannet var brett, liksom var man som besökare kom ifrån geografiskt.

Vad uppskattar man mest med Ystad?

Allra överst hamnar det personliga mötet. Här fyller vi alla en funktion utifrån att man som besökare både äter och dricker gott, shoppar och frågar om vägen till sevärdheter.

Därefter kommer att man uppskattar de vackra husen, att det är mysigt och fint, gågatan och småstadskänslan.

Vilka utmaningar finns det?

Bristen på offentliga toaletter och att det ibland var svårt att hitta dessa var något som lyftes upp, liksom att man ibland upplevde skyltning till parkering och klostret inte var helt tillfredsstälande. Man tyckte också att det blåste för mycket, men just den delen är ju lite svår att göra något åt.

Vad tror du skulle få besökare att komma oftare tillbaka till Ystad?

Det är frågan som vi gärna får input av dig kring. Hör gärna av dig till Jamie och bolla dina tankar och idéer jamie.rasmussen@ystad.se

Jenny Brandt Ystad

Kategorier: Företagslots

Ystad i Centrum

Publicerad: 2021-09-08 10:50

Ystad i Centrums medlemmar summerade sommaren

Nätverksträff med Ystad i Centrum

Onsdagen den 7/8 var det dags för Ystad i Centrums medlemmar att summera sommaren som gått och blicka framåt på kommande aktiviteter och arrangemang, när det var dags för frukostmöte på restaurang LiteMer.

Resultatet från sommaren var övervägande positivt och flera av medlemmarna återkopplade med att berätta om rekordomsättningar.

Dessutom kan vi alla sträcka på oss lite extra då Ystadvärdarnas enkätundersökning hos de som besökt Ystad är genomgående positiva med väldigt goda omdömen.

Fantastiskt bra jobbat alla som på något sätt är med och bidrar, vi är alla ambassadörer.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta Jamie jamie.rasmussen@ystad.se

handla i ystad nätverksträff

 


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde