RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ystads företagsklimat

Publicerad: 2023-05-25 08:51

Den 23 maj publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning om det lokala företagsklimatet

Hur är företagsklimatet i Ystad?

Svenskt Närlingsliv genomför årligen en attitydsundersökning kring det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet väger tungt i årets näringslivsranking som släpps den 20 september.

Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

I årets undersökning sjunker det sammanfattande omdömet något och Ystad backar i 12 av 15 frågor även om förändringarna i de flesta frågor är relativt små. Kommunen ligger däremot något över Sverigesnittet när det kommer till frågorna om mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet. När det gäller kompetensförsörjningen upplever företagen att utbildningarna bättre matchar företagens behov än tidigare.

Övriga delar som vägs in i Svenskt Näringslivs ranking är statistiska faktorer från SCB och UC. Svenskt Näringslivs ranking släpps en 20 september. 

Svarsfrekvens

Högst svarsfrekvens i enkäten har branscherna bygg, handel, jordbruk, besöksnäring och industri. Antal företag som svarat på enkäten är 56% av de tillfrågade företagen. I år skickades attitydundersökningen även ut till politiker, vilket sker vartannat år. (antal svarande företag 107 och antal svarande politiker 21)

Analys av resultatet

Johan Dahlen från Svenskt Näringsliv var på plats i Ystad och gick igenom resultatet av undersökningen för tjänstepersoner och politiker dagen efter att resultatet släppts.

- Nu kommer vi att analysera resultatet och därefter kommer vi gemensamt identifiera åtgärder kopplat till de utpekade områdena. Även om marginalerna är små så är det en nedåtgående trend som vi behöver hugga tag i genom dialog med företagen därför har jag gett kommundirektören i uppdrag att återinföra Näringslivsrådet säger Paula Nilsson, kommunalråd

- Ystad är en attraktiv kommun för etablering, har få konkurser och ett stabilt nyföretagande. En stark tillväxtmotor där vi genom att skruva på vissa områden skapar förutsättningar för ett ännu bättre företagsklimat tillsammans avslutar Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig

Vill du ha koll på statistiken? Vi kan Ystad!

Läs mer på företagsklimat.se

Svenskt Näringslivs undersökning_maj 2023 (1) 

 


Insikt

Publicerad: 2023-04-27 16:47

Det är andra året som Ystads kommun är med i Insikt. Insikt mäter upplevelsen på genomförda ärenden med berörda sk NKI Nöjd kund index. Områdena som mäts är bygglov och markupplåtelse . Miljöförbundet har även miljö och livsmedel.

Ystad hamnar på första plats

Under området miljö* sticker Ystad ut i positiv bemärkelse och hamnar på första plats. Carina Barthel, chef för Ystad Österlenregionens miljöförbund säger såhär om resultatet:

- För ett par år sedan togs beslut på att vi skulle vara coachande när vi var på tillsyn dvs att var hjälpsamma utan att vara konsulter. Vi har även arbetat med frågor som t ex bemötande, att vara effektiva och rättsäkra. Detta är frågor som vi ständigt diskuterar och inkluderas i vad vi kallar God kvalitét.

*Området miljö hamnar frisörer, bilverkstäder, lantbruk, skolor, förskolor, tatuerare, fotvård etc

Bygglovsavdelningen arbetar för att förbättra sin service

Bygglovshanteringen halkar ner ytterligare jämfört med förra mätningen. Avdelningen har påbörjat ett förändringsarbete och utifrån detta ser man med positiv tillförsikt fram emot kommande års mätningar.

- Vi arbetar mycket med vårt bemötande, vår kommunikation och våra fysiska och digitala plattformar som ännu inte gett utslag. Vi arbetar intensivt med att förbättra vår service som vi troligen ger utslag först på senare delen av 2023. Det är viktigt att vi är tillgängliga och tydliga så att vi skapar bra förutsättningar för våra kunder, exempelvis företagen säger Henrik Olsson, bygglovschef.

6023695-bokslut

 


E65

Publicerad: 2023-03-21 14:55

Sydöstra Skåne behöver en mer utvecklad infrastruktur som skapar bättre förutsättningar för näringsliv, transporter och turism att utvecklas.

Vi besöker Riksdagen

21 mars besökte Johan Mars Österberg tillsammans med Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Lars Larsson, ordförande i Företagarna Ystad Stockholm och Sveriges Riksdag.

Besöket är en del i lobbyingarbetet för utbyggnaden av E65 som Företagarna i Ystad drivit tillsammans med Ystads kommun och kommunerna i sydöstra Skåne.

- E65 är livsnerven för näringslivet i Ystad och sydöstra Skåne, vi har ett oerhört starkt företagande som omfattar allt från stora internationella företag inom tillverkningsindustrin, en stark turistindustri och fåmansbolag som är beroende av de större företag. Enligt rapport från Företagarna är det främsta tillväxthindret just kompetensförsörjningen, och för att utveckla den, öka produktion och förbättra logistiken krävs det fyra filer på väg E65 säger Lars Larsson, Företagarna Ystad

Varför är E65 är en så prioriterad fråga?

I kommande nummer av Företagarnas tidning FÖR Ystad kommer läsaren att få en helhetsbild kring varför just E65 är en så prioriterad fråga. Till viss del handlar det om tillväxten i vår del av Skåne och om kompetensförsörjningen. Men det handlar också om att stärka korridoren Bornholm-Köpenhamn, som är danskarnas inrikestrafik. Trafiksituationen i Ystad via Dragongatan är en prioriterad del i arbetet med att lyfta behovet av statliga medel för utbygnad av E65.

Vid mötet i Riksdagen var samtal inplanerade med i första hand riksdagsledarmöter från Skåne som sitter i trafik-, försvars-, finans-, och miljö och jordbruksutskotten.

På bilderna ser du förutom Johan Mars Österberg, Paula Nilsson och Lars Larsson även Stina Larsson (C) ledarmot i miljö- och jordbruksutskottet och representerar Skånes läns södra valkrets, Torsten Elofsson (KD) ledarmot i justitieutskottet, Camilla Mårtensson (L) ledarmot i arbetsmarknadsutskottet, Lars Andersson försvarsutskottet och Nordiska Rådet, Victoria Tidblom (SD), ledarmot i Nordiska Rådet, Emma Ahlström Köster ledarmot i finans- och kulturutskottet, Leif Johansson trafikutskottet och Nordiska Rådet (M), Anna Wallentheim Justitieutskottet, Adrian Magnusson Trafikutskottet och Per-Arne Håkansson (S) Nordiska Rådet och Näringsutskottet.

Riksdagen E65 2023 Stina Larsson (c) Paula Nilsson (m) Lars Larsson_Johan Österberg Torsten Elofsson (KD) besök i Riksdagen Camilla Mårtensson (L) besök i Riksdagen Lars Andersson försvarsutskottet och nordiska rådet_Victoria Tidblom Emma Ahlström Köster_möte E65 2023 Anna Wallentheim_Adrian Magnusson_Per-Arne Håkansson_Näringsliv Ystad


Hur går det för Skåne?

Publicerad: 2023-03-21 14:36

Varje år släpps en digital rapport om läget i Skåne

Skånes utvecklingsdag

Den årliga rapporten är en uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin och den presenterades på Skånes utvecklingsdag. På plats förutom vi var bland andra professor Micael Dahlen, regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke, Landshövding Anneli Hulthén och Skånes kommuners ordförande Patric Åberg.

Dagens moderator var Johan Wester och Trine Grönlund.

Vi (Angelica) representerade sydöstra Skåne på scen tillsammans med Hässleholm-, Perstorp- och Trelleborgs kommun i panelen för att reflektera över resultatet.

Vi kan Ystad

Vill du veta mer om statistik och hur det går för Ystad? Kontakta oss!

Du kan även hitta en del intressant fakta på hemsidan.

Region Skånes utvecklingsdag


Årets första näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-03-09 16:25

Äntligen var det dags för årets första Näringslivsfrukost med temat energi, dess utmaningar och möjligheter


Fokus Tillväxt

Publicerad: 2023-02-16 15:07

Över femtio deltagare med kopplingar till hästnäringen samlades på Ystad ridklubb för att delta i det första branschspecifika arrangemanget inom Fokus Tillväxt


Vi kan Ystad

Publicerad: 2023-02-10 10:40

Nyligen publicerades siffror från SCB gällande registrerade företag samt antal gästnätter i kommunen


Näringsliv Ystad

Publicerad: 2023-01-27 11:24


Hästnäringen i fokus

Publicerad: 2023-01-25 12:07

Affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål


Ystads Näringslivsgala

Publicerad: 2023-01-23 11:37

Ystads Näringslivsgala arrangerades den 20 januari. Det blev en fantastisk kväll då vi tillsammans hyllade det lokala näringslivet


Julhälsning från Marknad och Näringslivsavdelningen

Publicerad: 2022-12-19 14:17

Marknad och Näringslivsavdelningen bjuder dig på en sammanfattning av året, allt på rim


Trendbrott för Ystad i Svenskt Näringslivs rankning

Publicerad: 2021-09-23 16:21

Trendbrott för Ystad i Svenskt Näringslivs rankning

Kategorier: Företagsklimat

Företagsbesök

Publicerad: 2021-08-30 16:22

Vi gör regelbundet företagsbesök i kommunen tillsammans med politiken

Kategorier: Företagslots

Sommarhälsningar och näringslivstips

Publicerad: 2021-07-08 11:45

Här kommer lite bra information inför hösten och en film från Marknad och Näringsliv som summerar våren och blickar framåt mot hösten

Kategorier: Företagslots

Ystadmodellen på SKR konferens

Publicerad: 2021-06-10 09:18

Den 9 juni deltog vi på Sveriges kommuner och regioners konferens för att prata om Ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-06-02 16:45

Idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Kategorier: Hållbar tillväxt

Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2021-06-01 09:37

25 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet av det sammanfattande omdömet.

Kategorier: Företagsklimat

Företagslots och nätverkande

Publicerad: 2021-05-24 13:38

Företagslotsen är flexibel, det viktigaste är att vi ses!

Kategorier: Företagslots

Ystad växer

Publicerad: 2021-05-14 10:51

Ystad växer och det skapar möjligheter nu och i framtiden


Upphandlingsdialog

Publicerad: 2021-05-04 14:08

På dagens upphandlingsdialog deltog även våra samverkanskommuner i Sydöstra Skåne för att bredda möjligheterna att finna den goda affären

Kategorier: Företagsklimat

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-04-20 11:55

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Näringslivsfrukost Ystad

Publicerad: 2021-04-13 11:27

Den13 april var det dags för livesändning av årets första näringslivsfrukost från Fritiden Hotell & Kongress! Du kan se den i efterhand på Ystads kommuns YouTube kanal.

Kategorier: Nätverk

Näringsliv Ystad

Publicerad: 2021-03-10 14:44

Mars månad och Covid 19 fortsätter att hålla oss alla i ett hårt grepp.

Kategorier: Företagslots

Håll hjulen rullande

Publicerad: 2020-11-25 16:21

Vi ser dagligen hur flexibiliteten hos oss alla sätts på prov och vi ser i sociala medier hur alla anpassar sig och ställer om. Det är massor av nya affärsrelationer som skapats, många nya affärsidéer som kommit till, men det är också tårar och hårt slit.

Kategorier: Företagslots

Branschträffar

Publicerad: 2020-10-27 10:20

Vi har regelbundet olika branschträffar och senast i raden träffade vi de större jordägarna och fastighetsägarna i Ystads kommun

Kategorier: Nätverk

Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.


Ekonomisk brottslighet

Publicerad: 2020-08-24 13:33

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en broschyr med information som vänder sig till företag som funderar på att avveckla eller sälja sitt företag.

Kategorier: Företagsklimat

Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Publicerad: 2019-05-22 11:38

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun.

Kategorier: Företagsklimat