RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ett smörgåsbord av nya affärer

Publicerad: 2018-05-30 15:25

Idag var vi representerade på ett frukostmöte som arrangerades av Tillväxt Syd och Sparbanken Syd på Skånefrö i Tommarp.

Vår programpunkt handlade om att introducera en halvdag på Ystad Arena  för företag/organisationer den 13 september under namnet FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer. Det blev en väldigt lyckad förmiddag som andades nytänkande och business = )

På eftermiddagen fick vi besök av Erik, representant från Svenskt Näringsliv som gick igenom Ystads resultat i den senaste mätningen i hur näringslivet upplever Ystads näringslivsklimat (inte rankingen)

Undersökningen är ett försök att få en helhetsbild över hur företagen upplever hur det är att driva företag i Ystads kommun och även hur det är mellan företagen när man bedriver företag.

 


Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Sedan 2006 möts årligen representanter från Ystads kommun och representanter från de största jordägarna i kommunen. Vartannat år står jordägarna som värd och vartannat år Ystads kommun. Dessa möten inleddes i samband med att man tillsammans identifierat vikten av att föra en dialog mellan representanter från Ystads kommun och kommunens största jordägare.

Den 15 maj var det Ystads kommuns tur att vara värd. Jonas Rosenkvist, kommundirektör och Gustav Hagemann v L, jordägarnas representant hälsade alla välkomna.

Träffen inleddes med ett kort föredrag av Sofia Öreberg, Samhällsbyggnadschef på Ystads kommun. Sofia berättade om vad som är på gång just nu framför allt när det gäller bostadsförsörjningsprogrammet, mer information om detta hittar du på Ystads kommuns hemsida.

Därefter informerade Leila Ekman, stadsarkitekt Ystads kommun om översiktsplanen. Gruppen hade sedan tidigare fått en dragning om den fördjupade översiktsplanen så idag riktades blicken istället mot de många olika strategiska planerna som är på gång just nu.

Andrea Novag, Kommunekolog i Ystads kommun berättade om invasiva främmande arter. Föredraget gav information om vad som är på gång och vilka regler som kan påverka både kommun och jordägare. Mer om detta hittar du på Naturvårdsverkets hemsida

Därefter var det öppet för frågor och  möjlighet att nätverka.

Kategorier: Nätverk

Korsvirkessim 50år

Publicerad: 2018-05-02 15:33

Ystad Grand Prix - Korsvirkessim 50år

Korsvirkessim, som numera ingår i Ystad Grand Prix, firade 50 år med tävlingar den 28-29 april. I tävlingarna deltog landslagssimmare som nyss kvalificerat sig för EM i Glasgow i augusti.

Ystads kommun och Ystads Simsällskap bjöd in företagare/organisationer till en näringslivslunch i samband med jubileet.

Under lunchen intervjuas Ulrika Sandmark, förbundskapten för svenska simlandslaget samt landslagssimmarna Christoffer Carlsen och Simon Sjödin.


LOTS-nätverksträff i Ystad

Publicerad: 2018-05-02 15:25

Representanter från Skellefteå i norr till oss i Ystad träffades på den årliga LOTS-nätverksträffen i Ystad den 24 april

Vid den årliga LOTS-nätverksträffen möts kollegor från hela Sverige för att att utbyta erfarenheter och nätverka.

De flesta kom redan dagen innan och blev guidade igenom Ystad Studion Visitor Center under eftermiddagen.

På tisdagen träffades vi i Knutssalen på Gamla Rådhuset där vi från Näringslivsenheten tog emot och berättade lite kort om Ystad.

Vi inledde med att visa filmen om Tornväktaren och berättade därefter om om hur vi tillsammans med näringslivet ständigt arbetar för att förbättra företagsklimatet i Ystad med omnejd.

Att vi exempelvis valt att vara placerade på en central plats som Gamla Rådhuset uppmuntrar till spontanbesök och var något som många tog med sig som väldigt positivt.

Deltagarna fick även höra en hel del om destinatinsprocessen exempelvis hur vi samverkar med andra kommuner och näringsliv för att utveckla turistnäringen.

Kategorier: Företagslots