RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Möte mellan skola och näringsliv

Publicerad: 2018-09-19 12:39

Den 18 och 19 september var det dags för Yrkesbussarna åk 9 fick besöka fyra stycken företag i Ystads kommun.

Tidtabellen var tight och både elever och företagare var väl förberedda när det återigen var dags för årets Yrkesbussar för åk. 9 med avresa kl. 8.30 både tisdagen och onsdagen.

Över 300 elever från Änga/Västervång och Norreport besökte fyra arbetsplatser i Ystads kommun under vars en dag. Besöken gick till Kriminalvården, BilBengtsson, PURUS och Hemrex och eleverna fick möjlighet att både se arbetsplatserna och lyssna på när flera olika representaner från olika yrken berättade om hur deras vardag såg ut på respektive arbetsplats.

Yrkesbussarna är en av många aktiviteter som sker under året i arbetet med att samverka mellan skola och näringsliv. Att besöka lokala företag ger en bild av vilken bredd av yrken det finns i elevernas närområde och ger också en tanke inför kommande gymnasieval.

 

Yrkesbussarna 2018.jpg


FNn Hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2018-09-17 14:58

Torsdagen den 13 september var det dags för ett gemensamt arrangemang i Ystad Arena med temat "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Förmiddagen inleddes klockan 8.30 med kaffe och mingel vid de 17 hållbarhetsmålen illustrerade av klossar med målen, där främst lokala företagare visade upp sin verksamhet och på så sätt visualiserade hur man som företagare arbetar med hållbarhet integrerat i sin företagsutveckling.

I Arenans VIP avdelning samlades drygt 60st representerade företag och över 100st företagare/organisationer. Under ca 30min minglade deltagarna runt bland utställarna och sorlet i hallen talade sitt tydliga språk att här diskuterades det möjligheter och etablerades nya kontakter.

Därefter samlades alla för att lyssna på två olika föredrag. Dagens moderator var Lina K Wiles, fil dr och hållbarhetsspecialist på ÅF och första talaren för dagen var Kate Plaskonis, informatör på UNDP (United Nation development program)

Kate beskrev kort de Globala målen och vad de innebär samt hur jag som företagare kan arbeta och utveckla mitt företagande kopplat till de globala målen. Därefter pratade Lina K Wiles om hur företag kan integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen genom att guida mot en hållbar samhällsutveckling och starka affärer.

Klockan 10 var det dags för gruppdiskussioner och alla närvarande delades upp i olika grupper. Framför sig fick alla följande diskussionsunderlag:

  • 98,85 % det är så många i världen som inte bor i Sverige. Vilka affärsmöjligheter innebär det för dig?
  • Det som förr var ett hinder är kanske nu en möjlighet?
  • Någon annans restprodukt är kanske guld värd för dig?

Målet med diskussionen var:

  1. identifiera minst en affärsmöjlighet i er grupp
  2. indetifiera minst ett hinder som nu kanske kan vara en möjlighet
  3. Lyft fram någon restprodukt eller något som "blir över" som finns i någon av era verksamheter eller som ni skulle behöva

Allt som diskuterades skrevs ner på papper och samlades in. Detta ska sedan sammanställas och mailas ut till alla anmälda. Alla uppmanades även att maila in till lotte.nilsson@ystad.se om någon tanke, idé eller samarbete kommit fram som man gärna vill dela med sig av.

Därefter var det dags att besöka utställarna på nytt och minga bland eventeulla framtida affärspartners. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna gav många tankar och idéer och diskussionerna var många ute i minglet.

Sedan var det dags för ett praktiskt exempel och Matilda Jarnbin, hållbarhetschef på Godsinlösen berättade om företaget som utvecklat "cirkulär skadereglering" Affärsidén bygger på att omvandla det som anses vara avfall till värdefull resurs enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Avslutningsvis tackade vi arrangörer alla som kommit och bidragit med kunskap, engagemang och inspiration. Vi är alla utställare/inspiratörer och genom att visa upp vår region skapar vi också förutsättningar till nya affärer och företagsutveckling.

"FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" är inget projekt utan fungerar som ett paraply för att kunna samla så mycket som möjligt av våra olika insatser och åtgärder under ett ”paraply” där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för näringslivet, driva saker framåt och inspirera andra.

 

 

loggorna samlade.jpg


Kickoff med Tillväxt Syd

Publicerad: 2018-09-17 14:17

Måndagen den 10 september var det dags för Kickoff med Tillväxt Syd

Tillväxt Syd är ett nätverk som arbetar för att skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt i regionen och i måndags var det dags för Kickoff.

Morgonen inleddes med frukost och mingel, därefter presenterades höstens fullmatade program med tillväxt i fokus. Almi gjorde en kort dragning om sin verksamhet, vilken hjälp man som företag kan få och samarbetet med Tillväxt Syd.

IUC berättade även de kort om hur samarbetet med Tillväxt Syd ser ut och vilken hjälp man som företag kan få genom dem.

Alla som fanns på plats fick även höra om Advisoryboard och hur arbetet går till när man faktiskt arbetar aktivt tillsammans med ett företag. Deltagarna fick också höra lite kring samarbetet med samlingsnamnet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" där första gemensamma arrangemanget äger rum den 13 september.

Efter bensträckaren var det dags för Sofia Arvidsson, tennisproffs och padelstjärna att berätta om sina 15 år i världstennisen. Avslutninsgvis berättade verksamhetsledare Per-Olof Lind om Tillväxt Syds program.

Kick Off Tillväxt Syd hösten 2018 Bild Ystads kommun.jpg

Kategorier: nätverk

Näringslivsfrukost 4 september

Publicerad: 2018-09-05 15:32

Tisdagen den 4 september var det dags för höstens första näringslivsfrukost och Surbrunnsparken fylldes med företagare när det var dags för frukost med temat: "Pulsen på politiken för ett blomstrande näringsliv"

Näringslivsfrukostarna arrangeras av Ystads kommun & Företagarna i samarbete med Ystads Allehanda & Radio Active. Morgonens fokus var på politiken med frågeställningen: Aktivt blomstrande näringsliv för tillväxt med Ystad som regional kärna.

De representerade politiska partierna fick vars 3 min på sig att berätta om sin politik utifrån rubriken och tidsramen hölls med hjälp av tidtagarur.

I vanlig ordning gavs det utrymme för mingel och nätverkande och lokalen var fylld av härligt sorl.

Nästa näringslivsfrukost arrangeras den 23 oktober och då kommer Näringslivsrankingen att presenteras av Svenskt Näringslivs representant Erik Hultgren.

 


Branschträff

Publicerad: 2018-09-05 15:12

Branschträffar är något som vi på Marknad & Näringsliv arrangerar vid olika tillfällen, senast i raden var Mäklarträffen där drygt 10st mäklare samlades.