RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Yrkesbussarna åk 9

Publicerad: 2019-09-25 14:16

Den 18/9 och 25/9 genomfördes de sk Yrkesbussarna som innebär att över 300 elever i årskurs 9 fick möjlighet att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

De sk Yrkesbussarna innebär att över 300 elever i  årskurs 9 från Västerportskolan och Norreportskolan fick möjlighet att hämta inspiration till kommande gymnasieval genom att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

Besöken gjordes på Kriminalvården, BLS Industries/Purus, Bil Bengtsson och Ystad Saltsjöbad.

Eleverna fick ta del av olika branscher och fick en introduktion vilken bredd av yrken det finns samt vad arbetsgivarna tycker är viktigt för att bli anställningsbar.

Eleverna fick också upp ögonen för att det finns många stora attraktiva arbetsplatser i Ystad, som har behov av att anställa nu och i framtiden. Företagen har varit mycket positiva till att genomföra detta.

Vi på Näringslivsavdelningen vill rikta ett stort TACK till alla fyra arbetsplatserna och dess anställda som tagit hand om elever och lärare samt till skolan och SYV:arna Therse Gustafsson och Jenny Randowo för ett bra teamwork.  

Detta är en av aktiviteterna för att stärka relationerna mellan skola och näringsliv, som i sin tur är en del i att säkra komptensförsörjningen i vårt område.

Yrkesbussarna har kunnat genomföras med medel från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse, Sparbanken Skåne.

Yrkesbussarna_kriminalvården BilBengtsson yresbussarna

Yrkesbussarna_YSB Yrkesbussarna_BLS


Företagsklimat 2019

Publicerad: 2019-09-24 09:37

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige presenterades den 24 september.

Arbetet med ett bra företagsklimat innefattar hela kommunen i samverkan med näringslivet.

Efter flera års positiv utveckling, från plats 107 (2015) till rekordet 25 (2017), kom nu en "rekyleffekt" där vi backar till plats 64.

- Man får det betyg man förtjänar och detta var en rättvis och nyttig väckarklocka efter flera års positiv utveckling. Nu måste vi analysera enkätsvaren, men vi ser redan nu att man bland annat efterfrågar snabbare handläggningstider. Nu måste det vidtas åtgärder runt om i organisationen för att åter klättra upp där vi hör hemma, säger Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef, Ystads kommun.

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.

Ystad


Näringslivstips

Publicerad: 2019-09-19 10:45

Här kommer lite tips till dig som är företagare

Få växa stöd upp till två år

Den 1 augusti ändrades reglerna kring växa-stödet, alltså den tillfälliga sänkning av arbetsgivaravgifterna som enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader. Det har nu förlängts till 24 månader. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för att få ta del av det förlängda stödet.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

Höjt rutavdrag för personer under 65

Den 1 juli höjdes rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år, från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. För dig som utför rut-tjänster innebär det att du kan få fler uppdrag med rutavdrag.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

Hitta rätt stöd för din exportsatsning

Nu finns en ny tjänst på verksamt.se som gör det lättare för dig som vill göra affärer med andra länder att hitta olika typer av hjälp och stöd. I den nya tjänsten hittar du kontaktuppgifter till rådgivare och myndigheter, utbildningar, guider och verktyg.

Prova tjänsten på verksamt

 

Kategorier: Företagsklimat

Nya företag till det fjärde teknikåret

Publicerad: 2019-09-13 11:31

Då flera T4-utbildningar har fått lägga ner runt om i Skåne, så ökar både elevantal och företag i Ystad.

I år går elva elever det fjärde teknikåret och två nya företag är med i samverkan och kommer att erbjuda apl-platser, arbetsplatsförlagt lärande. Dessutom har T4 vid Ystad Gymnasium nu två utgångar och utbildar både produktionstekniker och konstruktörer.

”Det är fantastiskt roligt”, säger Eleonore Nilsson Odén, apl-samordnare inom T4, ” att vi både har ett ökat intresse hos ungdomarna och att näringslivet här i sydöstra Skåne visar ett så stort engagemang av att vara med”.

De nya företagen är Dücker Corrpal AB och PMH International AB som båda har säte i Ystad.

Varje elev matchas med ett företag där de sedan gör sina 11 apl-veckor. Inför detta besöker eleverna samtliga företag för att få en uppfattning om vad de tillverkar och vilka arbetsuppgifter de kan få under veckorna.

Det fjärde teknikåret är ett gymnasialt påbyggnadsår och sökbart för de som tagit examen från ett teknikprogram. Eleverna erhåller en yrkestitel som gymnasieingenjör.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i gymnasieingenjörsutbildningen då eleverna lär sig ute på företag och tilldelas verkliga arbetsuppgifter.

"Vi är glada över den positiva utvecklingen vi har i Ystad, tack vare samverkan" avslutar Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare på Ystads kommun

Företag som är med i T:4an är:

 • Dücker Corrpal
 • Swegon
 • Norfrig
 • WME Mechanics
 • Vossloh
 • PMH International
 • BLS Industries
 • Plastal
 • Examec
 • Bravida
 • HydX
 • MH Moduler

teknik


Agera lokalt, tänk globalt

Publicerad: 2019-09-09 14:59

Vi har ett fantastiskt näringsliv i Ystad och i vår region...


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2019-09-03 14:11

Tisdagen den 3 september var det dags för höstens första näringslivsfrukost


LevelUp

Publicerad: 2019-09-03 14:00

LevelUp - ett nytt samarbete mellan oss & Västerportsskolan