RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


2020

Publicerad: 2020-12-21 12:39

Den 14 januari kl. 15.00 är det dags för vår första digitala Näringslivsgala

En Stjärnspäckad digital Näringslivsgala

Den 14e januari är det dags för Näringslivsgala i Ystad. Denna gång blir galan digital, vilket innebär en del premiärnerver.

Vi ser fram emot att fira det lokala näringslivet tillsammans med dig. Passa på att njuta av galan som en After Work och vi kan lova att du kommer känna stjärnglansen rakt igenom skärmen.

Denna eftermiddag koras Årets Företagare, Årets Nyföretagare, Årets Ambassadör och Årets Hederspris 2020. Dessutom får vi följa med allas vår Jolanta från Svenska Kändisresor när hon besöker tidigare vinnare.

Vi får fantastisk lokal musikunderhållning av Frida Green, Hannes Nilsson och Alexander Zaar.

Galavärdar är Johan Österberg och Andreas Narsell och med sig i studion hittar du ett alldeles fantastiskt lokalt husband.

Galan kommer att sändas på Ystads kommuns YouTube kanal.

Näringslivsgalan arrangeras av Ystads kommun och Företagarna i samarbete med Ystads Allehanda och Radio Active.

 

näringslivgala

Kategorier: Näringslivsgala

Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde

Intressenter och dialog

När det gäller intressenter för Öja verksamhetsområde så har Ida på Exploatering och Angelica på Marknad och Näringsliv arbetat upp en konkret mötesrutin under 2020.

Vid ett första möte närvarar alltid både Angelica och Ida. Intressenten får berätta om sin verksamhet, därefter går man tillsammans igenom förutsättningarna.

Man går igenom detaljplanen och dess bestämmelser, kostnader, PBL-taxa, tidsramar, lämplig tomt för den aktuella verksamheten och kontaktpersoner inom de berörda avdelningarna.

Därefter bokar man in ett möte med bygglovsavdelningen om det önskas.

 

Stort intresse för området

Totalt har man i dagsläget sålt 7st tomter, utöver det pågår samtal med fler ytterligare intressenter. Förutom de fysiska/digitala mötena sker dialog via mail och telefon.

 

Är du intresserad av Öja verksamhetsområde?

Genom att klicka dig in på portalen gällande Öja verksamhetsområde så kan du navigera dig fram, hitta information och få kunskap om processen kring att etablera sig i området. (Portalen fungerar i de flesta webbläsare, däremot bristfälligt i Microsoft Explorer Edge)

Du kan även kontakta Fredrik på fredrik.pettersson@ystad.se om du vill veta mer.

 

öja verksamhetsområde


Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

16 september 2021

Konferensens fokusområde är Regenerative Business och Fredrik Reinfeldt återkommer som huvudtalare. Jakob Trollbäck, som har skapat FN:s grafiska kommunikationssystem för de Globala målen, tar nu fram en ny grafisk profil för A Sustainable Tomorrow.

I år anordnade A Sustainable Tomorrow sin sjunde hållbarhets- och framtidskonferens, den första i digilogt format. Konferensen ägde rum i Helsingborg och livesändes på ett 20-tal andra platser runt om i landet, så kallade hubbar. Totalt deltog drygt 1000 persone­r.

– Vi vill utveckla och expandera det digiloga formatet tillsammans med hållbara aktörer runt om i landet. De lokala hubbarna bildar ett rikstäckande nätverk för företag och organisationer som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Detta skapar också möjligheter för ökad mångfald och inkludering, säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

Vad händer 2021?

Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser. Det regenerativa perspektivet baseras på lärdomar från naturen.
– Under konferensen ska vi genomlysa regenerativa affärer utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, berättar Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.

Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt bidrar årligen med en internationell omvärldsanalys kopplad till de Globala målen och konferensens fokusområde:
– År 2021 känns redan spännande. En ny tid efter Trump och Brexit, som öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, säger Fredrik Reinfeldt.

Hållbara hubbar

En av hubbarrangörerna som återkommer 2021 är Ystads kommun. VI ser konferensen som en god utvecklingsmöjlighet för det lokala näringslivet:
– Det är i mötet med andra som vi utvecklas. Det är spännande att uppleva dynamiken som uppstår när man samlar personer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor på gemensamma plattformar. Vi ser också att möjligheterna för affärsutveckling ökar, kopplat till alla aspekter av hållbar utveckling. I vår region finns det en stor branschbredd och en vilja att samarbeta över kommungränserna. Utbyte av erfarenheter och kunskap inom ramen för de Globala målen skapar förutsättningar för tillväxt, nu och i framtiden, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare i Ystads kommun.

Tydligare varumärkesidentitet
För att bättre kommunicera A Sustainable Tomorrows nya roll har kommunikationsbyrån The New Division fått i uppdrag att ta fram en tydligare varumärkesidentitet som lanseras under våren 2021:
– A Sustainable Tomorrow har växt från en lokal inspirationsträff för människor som engagerar sig i de 17 Globala målen till ett aktivt nätverk för företag och kommuner i hela Sverige. Detta är en stor transformation som bidrar till utbyte av information och kunskap om hur man skapar förändring på riktigt. Vi kommer att skapa en ny logotyp för A Sustainable Tomorrow och även arbeta med att grafiskt koppla hubbarna till organisationen. Designarbetet genomförs av samma team som skapade ikonerna för de Globala målen och delmålen, säger Jakob Trollbäck, grundare av The New Division.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, bo@asustainabletomorrow.se, 070-527 61 12
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, catarina@asustainabletomorrow.se, 070-471 69 75

Kategorier: Hållbar tillväxt

Om kriscoaching

Publicerad: 2020-12-14 13:50

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt.

”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen”

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Projektet är ett kriscoachingprojekt där vi vill låta företag från utsatta branscher oberoende av medlemskap i Tillväxt Syd ta del av tillväxtplaner och koppla dessa till konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" Vi kommer att dela upp projektet i fyra steg.

Projektet går ut på att vi ska använda oss av konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” och Ystadmodellen som vi tagit fram, där fokus är företagsutveckling och hållbar lönsamhet. Vi kommer att genomföra fyra workshops och i nuläget är det digitala sådana som gäller.

Målet med projektet är att de företag som är med i projektet kommer att ha en tillväxtplan på kort och lång sikt för sitt företag som är kopplat till de globala målen. Att detta i sin tur öppnar upp för nya möjligheter och nya affärer både på kort och lång sikt.

Målet för projektet är också att presentera en handlingsplan för organisationer och kommuner för hur man på ett konkret och effektivt sätt kan hjälpa företag att skapa förutsättningar för tillväxt även mitt i en kris.

Denna handlingsplan ska sedan spridas till andra kommuner och organisationer

Del 1

  • Erbjuda totalt 7st lokala företag möjligheten att vara med
  • Utgå från de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer
  • Workshop med fokus att tänka nytt
  • SWOT, ringa in områden och idéer

Del 2

  • Konkret workshop med fokus på verkstad kopplat till SWOT:en
  • Arbeta in arbetet som en grund för tillväxtplanen
  • skapa en karta över möjligheter kring tillväxt, riskminimering och effektivisering

Del 3

  • Arbeta med tillväxtplanerna. Identifiering av direkta hinder och möjligheter
  • Lotsning utifrån identifierade områden

Del 4

  • Konkret handlingsplan och uppföljning

 

Nuläge

I dagsläget är fyra lokala företag igång i projektet. Det är Tosselilla, Sakura Tour, Hotel Svea och Stora Herrestad B&B. I början av 2021 kommer ytterligare tre företag få möjligheten att vara med.

Vill du veta mer? Kontakta Lotte Nilsson på lotte.nilsson@ystad.se

Kategorier: Hållbar tillväxt

Näringslivsfrukost

Publicerad: 2020-12-10 16:13

Årets sista näringslivsfrukost sändes live från Ystad Studios Visitor Center och bjöd på stjärnglans och julstämning.