RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Högskolan i Kristianstad

Publicerad: 2020-06-30 13:18

Vi har blivit kontaktade av Högskolan i Kristianstad efter att de uppmärksammat vårt koncept ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” där det kommungemensamma projektet som genomförts även mynnat ut i vägledningen Ystadmodellen, vilket såklart gjorde oss jätteglada.

Högskolan i Kristianstad är involverade i ett EU-projekt,  www.hkr.se/ktp , som går ut på att koppla ihop universitetsstudenter och forskare med företag som vill utveckla marknader, produkter eller processer och i sin verksamhetsutveckling bidra till minskade koldioxidutsläpp. Parallellt med målet med minskade koldioxidutsläpp går målet för ökad produktivitet, nya affärer och ökad vinst

Projektet går verkligen hand i hand med möjligheterna att se de globala målen som ett smörgåsbord för affärer och vi säger WOW vilken möjlighet!

Projektet leds av Mats Åhlander och Fredrika Braw som arbetar aktivt med näringslivet på högskolan i Kristianstad och som dessutom har kompetens inom personal, bemanning och rekrytering.

Vi på Marknad & Näringsliv har haft ett första telefonmöte med dem utifrån att det finns stora möjligheter att företag i vår region kan få ta del av detta projekt.

 

Såhär går det till:

 • Som företag har man en målbild, en utmaning, eller idé man skulle vilja utveckla men saknar kanske kompetens eller tid.
 • Man presenterar och diskuterar sin utmaning med Mats & Fredrika som tar idén vidare för godkännande hos Tillväxtverket. Godkänns projektidén skapas ett samarbetsavtal. En studentprofil skapas tillsammans med företaget.
 • Därefter annonseras tjänsten ut bland studenter i hela Sverige. Rekryteringsprocessen sköts av Mats & Fredrika i dialog med företaget.
 • Tjänsten finansieras till 50% av projektet och 50% av företaget. Under projektets gång kopplas en forskare kostnadsfritt till projektet och en kostnadsfri affärscoach finns också tillhands. Alla är med för att stödja företaget i utvecklingen. Projektet sträcker sig mellan 6-12 månader.

Som företagare kan man känna sig helt lugn med att Mats & Fredrika är med hela vägen.

Den 27/8 finns det möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt på Solhaga Garden i Kristianstad för att få en dragning om projektet men också för att lyssna till företag som deltar/deltagit i projektet.

Därefter tänker vi på Marknad & Näringsliv i Ystad bjuda in till en egen träff med Mats & Fredrika för de företag som vill veta mer och kanske ta chansen att vara med. Denna träff kommer att bli i början av september eftersom projektet måste startas upp så snart som möjligt efter sommaren för att hinna genomföras innan slutdatumet som är december 2021.

Om du tycker att detta låter intressant och vill bli inbjuden av oss under augusti/september för att få veta mer så hör av dig till lotte.nilsson@ystad.se Vi kan även förmedla kontaktuppgifter till Mats och Fredrika om du vill kontakta dem själv innan dess.

Kategorier: Nätverk

Årets Team?

Publicerad: 2020-06-25 13:17

Kommuner i samverkan nominerade i Framtidsgalan i kategorin Årets Team!

Ystads kommun, tillsammans med grannkommunerna i sydöst och näringslivet, har blivit nominerade i Framtidsgalan 2020 i kategorin Årets team. Bakom nomineringen ligger satsningen på samverkan mellan kommuner och näringslivet kopplat till de globala målen, som nyligen mynnat ut i en konkret vägledning: Ystadmodellen

- Vi arbetar över kommungränser och med näringslivet för att skapa förutsättningar för näringslivet kopplat till de globala målen med fokus på affärsutveckling, tillväxt och lönsamhet. Bland flera hundra nomineringar har vi gått vidare till intervjusteget. Nu håller vi tummarna att vi går vidare till final vilket offentliggörs till hösten, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Teamet består av:

 • Lotte Nilsson, Ystads kommun
 • Johan Österberg, Ystads kommun
 • Daniel Jonsgården, Tomelilla kommun
 • Kamilla Danielsson, Sjöbo kommun
 • Lars Persson, Simrishamns kommun
 • Jörgen Reiman Ehle, Tillväxt Syd
 • Per-Uno Alm, Sparbanken Syd

Kategoriägare för årets Team är Sigtuna kommun. Övriga kategorier på Framtidsgalan är Årets Ledare, Årets Inspiratör, Årets Insats och Årets Hjälte 

 

Vad är Framtidsgalan?

Bakom Framtidsgalan står Framtidsverket, en konsultbyrå som verkar för att säkra offentlig sektors kompetensförsörjning. Galan syftar till att uppmärksamma personer som gör skillnad varje dag inom offentlig sektor. Läs mer om Framtidsgalan 2020 på hemsidan.

randy-tarampi-U2eUlPEKIgU-unsplash

Bild Unsplash

Kategorier: Företagsklimat

Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2020-06-22 11:34

Svenskt Näringsliv med tema: Återstarta den lokala ekonomin

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv kom till Ystad för att gå igenom enkätsvaren från det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning som ligger till grund för 1/3 av rankingen för företagsklimatet i Sverige, vilket publiceras senare i höst.

I Ystad är det 106st företag som svarat på enkäten vilket är drygt 50% svarsfrekvens, vilket är bra. Man kan uppleva att det är ett litet urval av näringslivet som svarar på enkäten, men man ska också komma ihåg att detta är en attitydundersökning som beskriver hur man som företagare och VD, samt Ystadbo, upplever kommunen.

Utifrån aspekten att företagen som svarat i sin tur har många anställda så är det viktigt att ta till sig av vad som kommer fram i undersökningen som dessutom är jämnförbar med andra kommuner och har så varit under lång tid.

Till sensommaren har Svenskt Näringsliv planer på att aktivt starta upp sitt omstartsarbete som de valt att kalla "återstarta den lokala ekonomin"

På plats vid genomgången var både politiker och tjänstemän. Nu blir det till att titta igenom resultatet och ställa oss frågan vad det innebär för oss och hur vi tillsammans med näringslivet ska ta oss an arbetet för att tillsammans arbeta för ett fortsatt positivt företagsklimat.

Vill du läsa mer om Svenskt Näringslivs attitydsundersökning så besök företagsklimat.se

Kategorier: Företagsklimat

Pulsmätning

Publicerad: 2020-06-22 11:01

PULS-mätning på näringslivet kopplat till Covid-19

För några veckor sedan skickade vi tillsammans med Företagarna Ystad ut en enkät, sk PULS-mätning. Genom Pulsmätningen ville vi ta reda på hur situationen är hos Ystads företagare kopplat till Covid -19.

Vi fick in totalt 59st. Spridningen av branschbredd var stor och nästan alla som svarade hade varit igång längre än fem år. Det var även en bra spridning mellan män och kvinnor.

Hälften av de som svarat anger att man påverkats negativt av pandemin, här är besöksnäringen och leveranser framträdande.

Många av de svarande lyfter fram affärsplanerna som en viktig del i sin omställning.

Några lyfter fram vikten att skapa trygghet, hälsan och hälsan för personalen. En hel del nämner stress och påverkad arbetsmiljö.

De flesta svarar nej på frågan om man tagit hjälp av exempelvis från Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd, Företagarna, Företagslotsen, Företagsakuten, lokala nätverk eller bankrådgivning.

Strax under hälften svarar att man nyttjat de statliga stöden. Ca 10 % av de svarande har inte haft möjligheten att nytta stöden eftersom de är enskilda företagare.

22 % bekräftar att man fått nya affärsrelationer och de flesta anser att man har en viss kontroll över läget just nu.

Det är ansträngt inom hotell, restaurang och café, det är något undersökningen bekräftar.

Sommaren kommer att bli avgörande för eventuella permitteringar till hösten.

 

 

Kategorier: Företagsklimat

Hållbarhet skapar affärsutveckling

Publicerad: 2020-06-02 11:34

Ystadmodellen lanseras. En konkret vägledning som steg för steg visar hur man som kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030.

Kategorier: Hållbar tillväxt