RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Digilog näringslivsfrukost

Publicerad: 2020-09-29 16:16

Idag var det dags för oss att arrangera en digilog näringslivsfrukost på Scala Missade du frukosten idag? Då kan du se den i efterhand på YouTube

En flexibel näringslivsfrukost på Scala

50 personer samlades på Scala biografen för att delta fysiskt på vår näringslivsfrukost. Det var också det max antal som vi tillåtit i linje med gällande restriktioner. Utöver det följde ca 50st frukosten live via YouTube.

Klockan 7.30 slogs porten upp och alla fick sin egen frukostbox som levererades av Mr Gourmet, Mats Rodenstam. Klockan 8.00 var det dags för livesändningen att starta och sändningen kan du även se i efterhand. Detta blev också premiär att testa den nya automattextningen för videor som kom igång samma dag som frukosten.

Frukosten inleddes med att Ingvar Öberg, Företagarna Ystad och Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef hälsade välkomna och intervjuade även Prins Wendel, Köpmannaföreningen och Mats Rodenstam, Horeca.

På plats på Scala fanns Per Tryding från Sydsvenska Handelskammaren för att presentera en ekonomisk analys av näringslivet i Coronaepidimins spår. Därefter blev det panelsamtal mellan Per-Olof Lind, politiker, Eva Holm från Företagarna Ystad, Lotte Kolare från Nyföretagarcentrum, Tony Leo från Länsförsäkringar Skåne och Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren. Panelsamtalen leddes av moderator Joel Lyth från Länsförsäkringar.

Stort tack till alla närvarande och deltagare för en givande och intressant morgon!

Näringslivsfrukostarna arranggeras av Ystads kommun och Företagarna Ystad i samarbete med Ystads Allehanda och Radio Active

 

Första gången med ny textningsfunktion

Från och med september i år gäller Webbdirektivet för alla myndigheters digitala information. Lagen föreskriver att myndigheters information ska vara tillgänglig för alla, t ex för personer med olika funktionsvariationer, som t ex nedsatt syn eller hörsel. 

Därför ska video som publiceras på en myndighets digitala kanaler som exempelvis hemsidan följa vissa krav. Själva videospelaren ska uppfylla vissa krav, liksom att det som sägs i videon ska textas så att tittare med nedsatt hörsel också ska ta till sig vad som sägs.

Ystads kommun har alldeles nyligen infört en tjänst för automatisk textning med hjälp av en Google AI-algoritm, som lyssnar av vad som sägs och förvandlar det till textremsor i videor. Dagens näringslivsfrukost blev det första testet för funktionen.

Som du ser i videon nedan kan du välja att se den med text.

Vi får på förhand be om ursäkt för Googles ytliga kunskaper i skånska, det har blivit en del roliga fel i filmen. Men eftersom algoritmen drivs med artificiell intelligens, påstås den efter hand lära sig, och bli bättre och bättre. (aktivera textningen genom att klicka på tangentbordssymbolen nederst.)

 


Yrkesexpeditionen

Publicerad: 2020-09-25 14:05

Vi ställer inte in, vi ställer om. Yrkesbussarna blir Yrkesexpeditionen

Yrkesexpeditionen

Vi har under några år genomfört Yrkesbussarna för åk 9 tillsammans med Studie- och Yrkesvägledarna Therese och Jenny på Norreport och Västerportskolan. På vår sida med information om hur vi arbetar med skola och näringsliv kan du läsa mer om Yrkesbussarna.

I år fick vi tänka om på grund av Covid 19. Eleverna kunde inte längre transporteras tillsammans i bussar till arbetsplatserna och arbetsplatserna kunde inte ta emot det stora antalet elever. Istället etablerade vi tillsammans med Therese och Jenny begreppet Yrkesexpeditionen.

Detta innebar att eleverna fick fundera ut frågor som de ville ställa till olika yrken och funktioner som vi tog med oss ut till arbetsplatserna och intervjuade olika personer. Vi åkte till Polisen, Brandkåren, Kriminalvården, Ambulansen, Purus och Bilbengtsson.

Filmerna ska sedan visas i klasserna och utifrån dessa kan man sen diskutera och inkludera det i lektionerna. På nästan alla klasser lyfts social kompetens upp som något alla efterfrågar, men vad är egentligen social kompetens?

Andra frågor som diskuterades var löner, arbetstider, jämlikhet, utbildningskrav osv.

Genom att eleverna får bättre kunskap om hur deras ämnen i skolan direkt kan kopplas till arbetsplatser och att man får insikt om den bredd det finns på ämnen skapar förutsättningar för att man gör mer genomtänkta val på gymnasiet och att man får en större studiemotivation.

För företagens del kan man vara med och forma sina kommande anställda och tillsammans med skolan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vår region.

Yrkesexpeditionen Yrkesexpeditionen


Skola och näringsliv

Publicerad: 2020-09-24 11:58

Idag var det dags att samla ca 40 lärare och 10 företag på Västerportskolan

Samverkan mellan skola och näringsliv

Vi arbetar på olika sätt med att skapa samverkan mellan skola och näringsliv. Idag var det dags att samla alla pedagoger från förskola till åk 9 på Västerportskolan som tillsammans med representanter från det lokala näringslivet kunde prata om kopplingar mellan funktioner och ämnen och på så sätt identifiera möjliga samverkansområden.

Vi arbetar tätt tillsammans med studie- och yrkesvägledarna i Ystads kommun och Jenny Randowo på Västerport har tillsammans med oss tagit fram detta koncept.

 

Agendan för dagen var:

Klockan 8 var det dags och alla hade på förhand delats in i grupper för att sedan sitta i förhandsbestämda klassrum, ett företag tillsammans med ett antal ämneslärare. Detta för att få kopplingen mellan ämne, funktioner och yrken.

En kort genomgång av syfte och mål med morgonen och underlag för samtal fanns framlagt.

Tanken med morgonen var att den ska leda till etablerade kontaktytor och förslag på samverkan. Vi avslutade vid 9.30 och nu kommer vi att sammanställa det som varje grupp kommit fram till för att sen kunna följa upp och utvärdera tillsammans.

Här hittar du hur vi samverkar med skola och näringsliv på flera olika sätt.

 

skola och näringsliv


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-09-17 14:21

Stolta och glada över att Ystad fått vara arrangör för en av A Sustainable Tomorrow hubbar.

 

Hållbarhets- och framtidskonferens

Vilken enorm branschbredd och den samverkansviljan som finns hos näringslivet i vår region. På plats i Ystad fanns drygt 20st företag och organisationer och drygt 1000 deltog på konferensen live från Helsingborg.

Drivkraften är stor och förmågan att se affärsmöjligheter istället för hinder är en självklarhet.

Att verka lokalt men tänka globalt ”FN:s hållbarhetsmål-ett smörgåsbord för nya affärer” växer. Med fokus på hållbar lönsamhet i linje med de globala målen.

Hjulen rullar snabbt nu, och man vill inte vara den som missat att kliva ombord.

Först ut på scen var hållbarhetsentreprenören Rebecka Carlsson som talade på temat exponentiell klimatomställning, vilket också är titeln på hennes helt nya bok.

Hon berättade hur megatrenderna hållbarhet och exponentiell teknik förändrar affärslandskapet och kan användas för att lösa globala utmaningar. Vinnare blir de aktörer som tar fram innovationer och lösningar som gör det billigt och enkelt för andra att snabbt minska sina utsläpp.

Därefter följde Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som förklarade hur vi ställer om till ett fossilfritt och mer hållbart samhälle.

Han menar att omställningen går snabbare än förväntat, bland annat tack vare 22 branschspecifika färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. För att lyckas krävs förebilder, delaktighet och framtidstro.

Nästa talare, Jakob Trollbäck, har formulerat 17 idéer för hur ledare kan transformera sina företag och skapa hållbara affärsmodeller.

Han betonade till exempel vikten av att leda med en hållbar vision och tydliga värderingar. Dessutom måste man få med sig hela företaget/organisationen i hållbarhetsarbetet för att nå önskat resultat.

Deltagarna fick också lyssna till goda exempel inom hållbart ledarskap genom företagen Akea, SPP, Einride och Skanska.

 

Tack till alla som bidrog till en fantastisk förmiddag.

globala målen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.


Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

Kategorier: Hållbar tillväxt