RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Företagsklimat

Publicerad: 2022-09-28 15:15

Den 28 september var det dags för Svenskt Näringsliv att presentera årets ranking i företagsklimatet och vi från Marknad och Näringslivsavdelningen var såklart på plats

Företagsklimatet i Ystad

Ystad hamnar på plats 82 i Sverige, jämfört med plats (81 förra året) vilket visar på en stabil placering. Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag, vilket syns i det sammanfattande omdömet som släpptes den 25 maj.

Det sammanfattande omdömet är den viktigaste frågan i Svenskt Näringsliv enkät och den tyngst vägande rankingfaktorn. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking väger det sammanfattande omdömet 1/3

När man tittar på hur många som är anställda inom det privata näringslivet så hamnar vi på 7872st, tillsammans genererar det 2,2 miljarnder i skatteintäckter. Att arbeta för ett bra företagsklimat så att företag kan växa och anställa är viktigt.

När det gäller svarsfrekvensen för undersökningen så ligger Ystad i topp. De områden som företagen lyfter fram som specifikt viktiga att förbättra är attityderna till företagande och att det är svårt att komma i kontakt med handläggare inom myndighetsutövning. Däremot ses en positiv trend när det gäller upphandlingar, skolans kontakt med näringslivet och kommunens information till företagen. 

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv_


Yrkesbussarna

Publicerad: 2022-09-28 15:05

I veckan har alla nior på Västerportskolan och Norreportskolan besökt flera olika större arbetsplatser i Ystads kommun

Yrkesbussarna i Ystad

Under pandemin fick yrkesbussarna pausas men nu var det äntligen dags igen. Ystads kommuns nior fick möjligheten att åka med Yrkesbussarna. Yrkesbussarna genomförs i samarbete med Sydbuss och med stöd från Sparbanken Syd.

Genom yrkesbussarna får eleverna en inblick hur det ser ut ute på arbetsplatserna och vilka olika yrken och funktioner som finns. Företagen som tog emot eleverna var Fritiden hotell och kongress, Hydx, Kriminalvården, Polykemi, Lasarettet Ystad Saltsjöbad och Ystad Hamn.

Läs mer om hur vi arbetar för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad genom Kompetenskompassen

Yrkesbussarna 2022_1 yrkesbussarna 2022_Ystad_bild


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2022-09-20 11:58

20 september var det dags för Ystads näringslivsfrukost med tema kompetensförsörjning

Samverkan skola arbetsliv

Halv åtta anlände över hundra företagare till Ystad Gymnasium för att delta i vår näringslivsfrukost, denna gång med tema kompetensförsörjning.

I matsalen stod frukosten uppdukad och sorlet av nätverkande fyllde snabbt lokalen.

Johan och Lars inledde med att hälsa alla välkomna och reflekterade lite över valet och den rådande energikrisen kombinerat med höga räntor och stigande priser för drivmedel.

Därefter var det dags för Lars-Inge, Ystad Gymnasium att ta vid och presentera de olika programmen på skolan som arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet kring certifieringar och för att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning.

Först ut var fjärde teknikåret där vi fick träffa Anton som gick ut skolan i våras och som nu arbetar på designavdelningen på Vossloh.

Vård och omsorgscollege berättade om att det i nuläget är 100st som inom 1-3 år kommer att gå ut skolan som legitimerade undersköterskor.

Hotell, restaurang och turismprogrammet berättade att samverkan med näringslivet har varit helt avgörande för att man nu gått från 3 sökande elever till 17. Samverkan gör också att eleverna och lärnarna är pålästa vad branschen efterfrågar och certifieringen sätter en kvalitétstämpel på utbildningen

Motorcollege, fordonsprogrammet omcertifieras vart annat år. I avtalet med näringslivet ingår att man förbider sig att låna ut maskiner och utbilda lärarna i den senaste tekniken. Det i sin tur gör att branschen får kompetent personal när eleverna tar studenten.

Diplomerad gymnasieekonom. Här samverkar man med näringslivet genom att eleverna får uppgifter inom HR, marknadsföring, ekonomi/bokföring med mera.

Samverkan är A och O

Ett medskick och en summering från första delen av näringslivsfrukosten är att prata gott om utbildningarna, ta reda på fakta och samverka med varandra.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad? Kontakta jenny.randowo@ystad.se

Näringslivsfrukost september bild1 näringslivsfrukost september bild3

näringslivsfrukost september bild4 näringslivsfrukost september bild5


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2022-09-15 16:14

Den 15 september var det dags för oss att för tredje året i rad vara en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow

Klockan åtta välkomnades de drygt trettio deltagarna på vår officiella hubb på Ystad Studios Visitor Center. Vi började med en gemensam fika och därefter en introduktion av förmiddagen.

Det är 3:e året som vi är en officiell hubb och anledningen till det är att det går helt i linje med vårt koncept FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Genom att vara en officiell hubb skapar vi förutsättningar för att ta del av den senaste kunskapen och att utöka sitt nätverk.

I år var det nästan 10 000 deltagare vilket skapar fantastiska möjligheter. Programmet för dagen kan du läsa mer om på A Sustainable Tomorrows hemsida.

Summering av förmiddagen

Viktiga budskap för dagen var bland annat, vilken roll kan jag ta och var är min möjlighet till påverkan? Att ha en hållbarhetsstrategi och en kompass är nödvändigt för företag bland annat för att kunna attrahera personal, men också för att kunna vara en leverantör av produkter och tjänster i framtiden.

Hur bygger man ett starkt lag? Jo det handlar om människorna, rätt energi och tydiga visioner och mål, men vad utmärker ett vinnande lag? Jo ödmjukhet, kunskap och förmågan att samarbeta. Att våga låta eventuella misstag vara en väg till förbättringar.

Att det idag är bevisat att mångfald leder till ökad lönsamhet och ökad innovationskraft det är bevisat men mångfald leder inte alltid till jämlikhet. Det är jämlikhet som leder till mångfald.

A Sustainble Tomorrow 2023

Årets officiella hubb genomfördes av Ystads kommun i samarbete med Sparbanken Syd, nästa år blir det Sparbanken Syd som är den officiella hubben i samarbete med oss.

AST officiell hubb ystad AST officiell hubb ystad.jpeg_globala målen

 


Sommarföretagarna 2022

Publicerad: 2022-09-09 15:28

Personlig utveckling, mer självständig och modigare ungdomar. Ung Drive har nu levererat sin rykande färska rapport om Sommarföretagarna


Vill du vara med i matchen?

Publicerad: 2022-09-09 15:12

Hur gör man affärer med offentlig sektor?


Global Thinkers

Publicerad: 2022-09-01 11:29

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer