RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Företagsklimat

Publicerad: 2023-06-30 10:25

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat och vad bidrar en Företagslots med?

Företagsklimat

Företagen skapar skatteintäckter, som omvandlas till offentlig välfärd som skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende. Med rätt förutsättningar kan företagen fortsätta göra både vardagen och världen bättre.

Inför sommarledigheten har vi sammanställt en sommarhälsning som på ett enkelt sätt berättar vad vi tar med oss från våren och vad vi ser fram emot särskilt mycket till hösten, med fokus på vårt uppdrag att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet. Som företagslots är vi en väg in till kommunen för dig företagare, du är alltid välkommen att kontakta oss!

Här kommer vår sommarhälsningsfilm, trevlig sommar!


Sommarföretagare

Publicerad: 2023-06-26 12:04

I veckan är det dags för kickoff för sommarföretagarna i sydöstra Skåne

Sommarföretagare

Måndagen den 26 juni inleds kick-off-veckan för årets upplaga av Sommarföretagarna i sydöstra
Skåne. Även i år gör Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun en gemensam satsning på unga
entreprenörer. Konceptet Sommarföretagare görs i samarbete med Ung Drive som är ett nätverk av
unga företagare.

Sommarföretagarna är en möjlighet för ungdomar mellan 15-19 år att under sommaren få utbildning
och praktisk erfarenhet av entreprenörskap. Därigenom får de redskap till att förverkliga sina idéer,
men de utvecklar även färdigheter för livet och arbetslivet. Ungdomarna får dessutom goda
kontakter med förebilder/mentorer i arbetslivet. Vi på Marknad och Näringslivsavdelningen fungerar som samordnare för sommarföretagarna i sydöstra Skåne och i veckan fylls Gamla Rådhuset av ca 40 ungdomar.

Utökad satsning med UF

Utöver Sommarföretagarna är vi i Ystad också samordnare för gymnasieskolorna i Ystad, Simrishamn,
Tomelilla och Sjöbo när det gäller UF-företag (Ung Företagsamhet) I år har det tagits fram en ny
satsning kring att bygga upp ett långsiktigt samarbete där Nyföretagarcentrum blir en naturlig del
i arbetet med UF-företag på skolorna för dem som vill kan gå vidare och starta sitt företag efter avslutat  projekt med UF. Men även en möjlighet för de elever som inte drivit UF under gymnasietiden, att få inspiration när det gäller entreprenörskap och veta vart de kan vända sig om de funderar på att starta eget senare i livet.

Varför arbetar vi med Sommarföretagarna?

Det möjliggör för unga entreprenörer att testa sina företagsidéer och öka sin kunskap. Fokus på inkludering, minskat utanförskap och möjligheter till egen försörjning. Vi möter morgondagens företagare när vi arbetar med Sommarföretagarna och Ung Företagsamhet.

Sparbanken Skåne och Region Skåne är med och möjliggör båda dessa satsningar.


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-06-19 09:37

Idag samlades deltagarna i respektive fokusgrupp för Hjärtat i Ystad

Hjärtat i Ystad

Fyra fokusområden har gemensamt identifierats under hösten: Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet och Trygghet. Dessa områden ska ge en tydlighet och riktning för samarbetet. Inom dessa områden har man redan genomfört en ambassadörsutbildning genom Ystad i Centrum samt lanserat plattformen visitystad.

Idag var det dags för uppstart och informationsmöte för Hjärtat i Ystads fokusgrupper, där arbetet i respektive grupp kommer sätta fart efter sommaren.

Bakgrund

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt som sker i samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum. Projektets mål är att skapa förutsättningar för att få fler människor att vistas längre i centrala Ystad, öka omsättningen i de centralt belägna verksamheterna och skapa en mer levande stadskärna.
Under vintern har tre workshops genomförts där drygt 60 företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner deltagit och bidragit med kunskap, synpunkter och idéer. Tillsammans har deltagarna identifierat de fyra fokusområden som ska ge en tydlig riktning för det fortsatta samarbetet.

Fokusgrupper_hjärtat i Ystad

 


Folkemödet

Publicerad: 2023-06-16 09:00

Vi deltog på Folkemödet på Bornholm den 15-17 juni 2023

Företagsklimat

Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Johan Mars Österberg, Marknad och näringslivschef deltog i Folkemödet på Bornholm. Folkemödet erbjuder mer än 2 800 olika evenemang inom områden som bl.a. besöksnäring, totalförsvar, arbetsmarknadsfrågor, transporter, sjöfart, miljö- och klimatfrågor och näringslivsfrågor.

”Ett utvidgat samarbete med Bornholm gynnar såväl Ystad som hela sydöstra Skåne. Tillsammans kan vi skapa en förbättrad gränsöverskridande samverkan kring t.ex. besöksnäring, praktikplatser för ungdomar, klimat- och energifrågor samt infrastruktursatsningar. Detta tar jag med mig under mitt besök under Folkemödet på Bornholm i veckan och ser fram emot att skapa nya kontakter, nya potentiella samarbeten och nya utvecklingsmöjligheter till gagn för hela Ystad och sydöstra Skåne, säger Paula Nilsson (M).”

”Bornholm är en naturlig samarbetspartner för vår kommun, säger Johan Mars Österberg. Trots att vi är två olika länder har vi mycket gemensamt. Båda inser vi nödvändigheten med välfungerande infrastruktur från Köpenhamn till Ystad och Bornholm. En utbyggnad av E65:an står högt på bådas lista. Därtill ett utökat samarbete mellan våra kommuner kring arbetsmarknad-, turism- och näringslivsfrågor. Här finns en stor potential som vi nu försöker skapa förutsättningar att utnyttja.” 

Paula och Johan deltog på seminarier, informella möten samt planerade möten med bl.a Jacob Tröst; borgmästare på Bornholm och VD:n för Destination Gotland; Marcus Risberg.

Folkemöde


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2023-06-16 08:53

På Öja verksamhetsområde har det etablerats flera nya företag och vi som företagslots är med de flesta längs vägen


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-06-02 10:18

Ystads Näringslivsfrukost arrangerades på Ludvigsdals gård och drygt åttio deltagare nätverkade och tog del av ett gediget program