RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ökad tillgänglighet

Publicerad: 2023-09-26 08:34

Tillgängligare inspektörer och kortare kötider till handläggarna. Det är några av förbättringarna som kommunens bygglovsenhet nu hoppas ska medföra bättre service för dig som söker, eller är i ett bygglovsärende.

 Bygglovsenheten förbättrar servicen

Allt färre väljer att spontant besöka Bygglovsenheten under öppettiderna. De flesta mejlar och bokar in ett möte med någon av bygglovshandläggarna. Det ger en större flexibilitet för dig som söker och handläggaren kan ha underlagen klara redan vid första mötet. Därför minskar kommunen nu drop-in-tiderna. I stället kommer fler handläggare att arbeta med att svara i telefon under telefontiderna och man hoppas kunna minska kötiden.

Dessutom erbjuder de en ökad tillgång till inspektörerna som du nu kan nå när som helst måndag till torsdag 9-16 och inte bara under specifika telefontider. Du kommer dessutom att kunna nå din specifika ärendeinspektör via direktnummer.

Expeditionen finns som vanligt tillgängliga för allmänna frågor och kan vägleda dig vidare. På bygglovsenheten hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Hör Henrik Olsson och Angelica Erlandsson berätta om förbättringsarbetet (film)

 


Företagsklimat

Publicerad: 2023-09-26 08:30

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking

Företagsklimatet i Ystad

Svenskt Näringsliv presenterar årligen rankingen av Sveriges företagsklimat. Rankingen är en attitydundersökning som beskriver hur företagarna i respektive kommun upplever företagsklimatet.

Ystad tappar 82 placeringar och hamnar på plats 143. Trycket är samtidigt högt på etableringar, vi har en stabil tillväxt, få konkurser och är en utpekad regional kärna. Ystads enskilda resultat ligger stabilt parallellt med att andra kommuner har förbättrat sig, det i sin tur gör att vi trillar ner ytterligare i rankingen.

I attitydundersökningen svarade 107 företag, det är bättre svarsfrekvens än genomsnittet. Fyra av de som svarat har fler än 100 anställda, samt 74 av företagen som svarat har mellan 1-25 anställda. Branscherna där flest svarat är bygg, handel, jordbruk, industri och besöksnäring.

Läs mer på foretagsklimat.se


Samverkan

Publicerad: 2023-09-18 16:08

En vecka med fokus på företagsklimat och samverkan hos oss på näringslivskontoret

Just nu gör vi flera företagsbesök

Nu är vi i full gång med företagsbesök, vilket är något av det bästa vi vet! Vid våra företagsbesök lär vi oss mer om er lokala företagare och ni får veta på vilket sätt som ni kan ta hjälp från oss tex via företagslotsen och våra nätverksträffar. Vill du läsa mer om vilka företag vi besökt så kolla in vår Instagramkanal @naringslivystad. Vill du att vi besöker din verksamhet? Kontakta oss gärna.

Möjlighet att se Näringslivsfrukosten i efterhand

Jack på Ystad Studios Visitor Center filmade näringslivsfrukosten förra veckan och nu finns möjligheten att se sändingen i efterhand. Kanske missade du den eller så kanske du vill se den igen.

Möjligheterna med MAX IV och ESS

Vi tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna fick möjligheten att träffa Magnus Larsson för industriföretagen och Pia Kinnholt ESS koordinator för Danmark och Sverige för att få en bild över vilka affärsmöjligheter det finns för det lokala näringslivet kopplat till ESS och MAX IV.

Max IV labbet är en användaranläggning som fokuserar på analys av olika material, t ex, stål, livsmedel, läkemedel och trä. Labbet erbjuder bjuder företag, forskare och universitet att hyra experimentstationer. Förenklat sker experimenten genom att man skjuter en mycket kraftig röntgenstråle (elektroner) genom materialet för att se hur det beter sig och vad som händer inuti materialet.

Med hjälp av olika avbildningstekniker kan man sedan göra analyser. Röntgenstrålen skapas genom att elektroner körs runt med hjälp av en accelerator, som är väldigt energikrävande. Företag inom bl a industrin som håller på att ställa om till nya miljövänliga material kan ansöka om att hyra en experimentstation för att lära sig mer om hur materialet beter sig inför skapandet av en ny produkt. Läs mer på maxens.se

ESS European spallation source började att byggas år 2014 och skall stå klart år 2028. Även detta skall bli en användaranläggning för experiment och det är ett nordiskt forskningsinitiativ. Europa ligger nämligen efter i många forskningsområden om man jämför med Asien och USA. I denna anläggning kommer neutronforskning att användas så att man kan se vad materialet (atomerna) är gjorda av.

Nya kommunövergripande mål för mandatperioden

Innan sommaren antogs Ystads kommuns nya kommunövergripande mål för mandatperioden. I de nya målen ingår att arbeta in Agenda 2030 som den långsiktiga riktningen för Ystads väg framåt. I veckan som gått var det dags att starta upp det kommunövergripande arbetet med en komprimerad version av Ystadmodellens fem steg. Vid mixade bord deltog politiker, chefer och strategiska funktioner och dagen fungerade som en uppstart till målarbetet i respektive verksamhet under hösten.

 

 

 


Alla vägar bär till Ystad

Publicerad: 2023-09-12 10:02

Mixed Reality, Ystad Summit och Näringslivsfrukost...

Vad betyder filmnäringen för Ystad?

I veckan som gick arrangerade Film i Skåne, Film i London och Ystads kommun Mixed Reality för att dela kunskap om fictionsturism och destinationsutveckling. På agendan fanns bland annat film/skärmturismens värde och dess betydelse för destinationer. Att inspirera konsumenter, stödja tillväxt för turismföretag eller skapa publik uppmärksamhet om djur- och växtlivet. Att filmnäringen har stor betydelse för Ystad finns det inga tveksamheter kring.

Ystads Näringslivsfrukost

Drygt 140 personer samlades för att äta frukost och nätverka under morgonden den 7 september när det var dags för vår Näringslivsfrukost. Frukosten arrangerades i samband med att Ystad Summit öppnade.

Bengtåke Wahlgren, Operativ Chef Ystad Summit, Pia Jönsson Rajgård, interims-vd för Visit Skåne och Ordförande Y-event samt Anneli Hulthén, Landshövding Skåne Län och Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande hälsade välkomna och höll ett kort invigningstal.

Sen var det dags för Johan Österberg och Lars Larsson att inta scenen och rollen som samtalsledare. På scenen mötte publiken representanter för lobbyarbetet med E:65, företagare som är engagerade i stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad och man fick även en inblick i hur välgörenhetsprojektet Gott Liv fortgår.

Sist ut i programmet bygger vi broar mellan kulturen och näringslivet när det var dags för Ystad Stadsteater att ta plats på scen. Missade du Näringslivsfrukosten eller vill du se den igen? Då kan du titta på den på Ystads kommuns YouTube

Ystad Summit

Under torsdagen och fredagen besökte omkring 2000 personer de över 50 samtalen och andra programpunkterna, med allt från lokaljournalistik och plaståtervinning till Nato och ett samtal med juristen och författaren Evin Cetin om gängkriminalitet.

Vi från vår avdelning deltog på flera olika seminarier och passade även på att träffa Region Skåne tillsammans med våra grannkommuner för att prata samverkan.