Branschträff

Publicerad: 2018-09-05 15:12

Branschträffar är något som vi på Marknad & Näringsliv arrangerar vid olika tillfällen, senast i raden var Mäklarträffen där drygt 10st mäklare samlades.

Marknad & Näringsliv i Ystads kommun arrangerar branschträffar för att skapa mötesplatser där representanter från näringsliv och kommun kan mötas, samverka och på så sätt arbeta tillsammans för att utveckla och underlätta för företagande i Ystads kommun.

Den 28 augusti samlades representerade mäklarbyråer tillsammans med representanter från Ystads kommun, däribland exploateringschef, stadsarkitekt, bygglovschef, Ystadbostäder och Näringslivsavdelningen på Gamla Rådhuset.

Morgonen inleddes med en genomgång av Andreas Olsson, ny exploateringschef i Ystads kommun som berättade om vad som är på gång inom bostadsbyggnation. Därefter tog Leila Ekman över och berättade om hur Ystads kommun styrs av olika strategier och styrdokument och hur allt hänger samman och hon nämnde även att bostadsförsörjningsprogrammet nyligen antagits.

Angelica Erlandsson, näringslivsutvecklare berättade kort om Ystads kommuns samarbete med Objectvision, en marknadsplats för mark och lokaler som Ystads kommun har samarbete med och som man som företagare kan utnyttja.

Det blev en givande dag med många intressanta diskussioner. 

 

Mäklarträff,bild Ystads kommun

Bild: Angelica Erlandsson, Näringslivssamordnare Ystads kommun

 

Kommentarer