Branschträffar

Publicerad: 2020-10-27 10:20

Vi har regelbundet olika branschträffar och senast i raden träffade vi de större jordägarna och fastighetsägarna i Ystads kommun

Jordägarträff

Årligen träffar vi de större jordägarna. Vi brukar träffas på våren, men i år gjorde pandemin att vi flyttade fram träffen till hösten.

Vi samlades på Charlottenlund där Claes Lachman tog emot oss. På agendan stod en genomgång av Översiktsplanen, landsbyggdsstrategin, invasiva arter samt konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer.

Vi hade många givande diskussioner kopplat till ämnena och förmiddagen avslutades med en rundvisning i slottet. Nästa jordägarträff planeras till våren 2021.

Fastighetsägarträff

Den 12/10 bjöd Kristina Bendz, Per-Olof Lind och Johan Österberg in fastighetsägarna i innerstaden för att tillsammans diskutera några fokusområden som är viktiga för Ystad som en fortsatt levande stadskärna.

Senare i veckan var det dags för den årliga fastighetsägarträffen med fokus på Cityindex 2020 tillsammans med Fastighetsägarna Syd

 

 

Kategorier: Nätverk

Kommentarer