Cityindex för Ystad

Publicerad: 2023-11-15 13:36

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Ystads stadskärna med 6 procent och ligger därmed på en högre nivå än innan pandemin enligt rapporten Cityindex

Positiv omsättningsutveckling i Ystads stadskärna

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Ystads stadskärna med 6 procent och ligger därmed på en högre nivå än innan pandemin. Bäst gick det för restaurangerna och tuffast var det för hem och fritid. Det visar rapporten Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. 

Omsättningssiffrorna för 2022 visar att våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och de flesta ligger på högre omsättningsnivåer än innan pandemin. Besöksflödena ökar också, men är ännu inte riktigt tillbaka.   

– Det är positivt med den höga omsättningsnivån, men den förklaras också till viss del av prisökningar och hög inflation. När vi nu står inför en lågkonjunktur och ekonomiskt kärvare tider måste vi vara beredda på att anpassa oss till nya köpbeteenden. En stadskärna är i ständig förändring och påverkas av omvärlden, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Under 2022 ökade omsättningen i Ystads stadskärna med 21 procent inom restaurangnäringen, 16 procent inom hotellnäringen och 7 procent inom kommersiell service, som består av exempelvis frisörer och skönhetssalonger, 6 procent inom beklädnad och 1 procent inom dagligvaruhandeln. Omsättningen inom hem och fritid minskade med -2 procent.

– Ystad stoltserar med en mångfald av restauranger och en rik variation av evenemang som främjar sociala möten och upprätthåller en jämn ström av besökare. Med det stora antalet inhemska och utländska turister skapas en stark köpkraft samtidigt som det råder hög efterfrågan på boenden och dagligvaror, säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig, Ystads kommun.

Den totala omsättningsökningen i Ystads stadskärna landande på 6 procent. Det är en något lägre omsättningsutveckling än för jämförbara medelstora städer. Precis som i övriga landet var det hotell- och restaurangbranschen som ökade sin omsättning mest. Hotell var den bransch som bidrog med flest nya arbetstillfällen i Ystads stadskärna.

– Under oroliga tider är det ännu viktigare för stadens aktörer att i samverkan skapa välkomnande och trygga miljöer som erbjuder ett varierat utbud av handel, service, kultur och upplevelser som tar avstamp i stadskärnans unika förutsättningar, säger Joakim Lindström.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Joakim Lindström | Näringspolitiskt Ansvarig. Tel 0721-440 883 joakim.lindstrom@fastighetsagarna.se Fastighetsägarna Syd

Kommentarer