Cityindex

Publicerad: 2022-10-27 13:31

Fastighetsägarna presenterar årligen Cityindex i syfte att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och de kommersiella servicefunktionerna inom respektive stadskärna.

Ystads stadskärna återhämtade sig bättre än genomsnittet

Rapporten som presenteras visar att de som hade det tuffast 2020 det vill säga hotell och restaurangbranschen återhämtade sig snabbt 2021.

- Ystads stadskärna visar att den har en fortsatt stark och attraktiv stadskärna med ett bra utbud av butiker, tjänster och upplevelser. Vi har en bra köpkraft från grannkommunerna i sydöst säger Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig Ystads kommun.

Några tydliga trender som sticker ut är att generellt görs det färre besök i stadskärnan men större inköp. Det i sin tur pekar mot att kunderna blivit mer medvetna och att man som kund förberett sig inför sitt besök. Det kan också stämma väl överens med att många fortfarande arbetar hemifrån vissa dagar i veckan och att det krävs en större planering när det kommer till inköp.

- Medlemmarna i Ystad bekräftar detta och att det är en fortsatt trend berättar Veronika Green, verksamhetsutvecklare i Ystad i Centrum

- För att fortsätta att vara en attraktiv stadskärna arbetar vi med att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av verksamheter och arrangemang under årets alla 12 månader berättar Jamie Rasmussen, Marknadskoordinator i Ystads kommun

Att det går fortsatt bra för näringsidkarna i Ystad i Centrum är en bild Veronika Green bekräftar

- I början av september gjordes en medlemsundersökning som visade att 61% har ökat sin omsättning under sommaren i år jämfört med föregående år som var ett rekordår. Undersökningen visar också att 17% har en stabil omsättning vilket pekar på en fortsatt god utveckling.

- I år har vi dessutom ökat med 12% gästnätter där 23% av alla gästnätter är utländska jämfört med samma period i fjol. Det innebär en ökning med totalt 30 000 gästnätter jämfört med 2021. Vi ser en fortsatt positiv trend för resten av året berättar Marie Holmstöm, Turistchef. Viktigt att poängtera är att detta är preliminära siffror fram till årsskiftet då de slutgiltiga siffrorna publiceras. Siffrorna kommer från SCBs gästnattsstatistik

Hur arbetar Ystads kommun med stadsutveckling och besöksnäring?

Ystads kommun är medlem i Ystad i Centrum. Ystad i Centrum består av fastighetsägarna, näringsidkare och Ystads kommun.

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt som genomförs för att utveckla och skapa attraktionskraft för stadskärnan.  Målet är att attrahera fler att besöka Ystad, när de är här ska de vilja stanna längre än de tänkt sig och spendera mer än vad de tänkt sig och åka härifrån med en god känsla i magen.

Ystad Påsk 2021-80

Kommentarer