Cityindex

Publicerad: 2023-12-05 10:42

Ystad stadskärna går mot strömmen och stärker sin dragningskraft

Under måndagen presenterades Cityindex-resultaten för Ystad stadskärna, en årlig undersökning genomförd av Fastighetsägarna Syd och HUI institut. Representanter från fastighetsägarna Syd, Ystads kommun och Ystad i centrum samlades för att ta del av resultaten och delta i diskussioner om stadens framtid. Variationen av unika butiker och den charmiga stadsmiljön i Ystad har visat sig vara en betydande faktor bakom stadens starka dragningskraft. Det framkom att stadens unika karaktär spelar en central roll i att locka både besökare och handlare.

Efter två utmanande år för hotell- och restaurangnäringen, där restriktioner tvingat företag att permittera och i vissa fall avskeda personal, rapporteras nu en positiv utveckling trots utmaningarna med att hitta rätt kompetens.

- Cityindex visade att restaurangbranschen blomstrar i stadskärnan, medan hem och fritid kämpar. Stora evenemang, ett framgångsrikt år för besöksnäringen och ökad turism är exempel på vad fungerar som drivkrafter för stadens positiva utveckling säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig i Ystads kommun

En utmaning som diskuterades under mötet var de ökande elkostnaderna och stigande omkostnader. Det råder oro över hur dessa faktorer, kombinerade med en stramare ekonomi hos besökarna, kan påverka branschen negativt.

- Ystads handel har återhämtat sig efter pandemin, och utvecklingen pekar mot att fler människor rör sig i stadskärnan, ökar sina inköp och dessutom handlar för mer. Tillsammans med stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad arbetar vi för att motverka identifierade risker säger Angelica

Hur arbetar Ystads kommun med stadsutveckling?

I stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad har man nu gått från ord till handling och fortsätter under hösten där man har startat upp de tre fokusgrupperna Utformning & Tillgänglighet, Utbud & Arrangemang samt Trygghet

De tre fokusgrupperna och styrgruppen, Tillsammans, består av ett stort antal aktörer, inklusive företagare, föreningsaktiva, butiksinnehavare, fastighetsägare, café- och restaurangägare, offentliga representanter, politiker från både majoriteten och oppositionen samt tjänstepersoner från olika kommunala verksamheter. Grupperna arbetar med aktiviteter och insatser som är hållbara på lång sikt men också med insatser som kan ske förhållandevis omgående.

Ystad stadskärna står stark i sin attraktionskraft och visar att Ystad har återhämtat sig efter de utmaningar som pandemin har fört med sig.

Cityindex möte

Kommentarer