FNn Hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2018-09-17 14:58

Torsdagen den 13 september var det dags för ett gemensamt arrangemang i Ystad Arena med temat "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Förmiddagen inleddes klockan 8.30 med kaffe och mingel vid de 17 hållbarhetsmålen illustrerade av klossar med målen, där främst lokala företagare visade upp sin verksamhet och på så sätt visualiserade hur man som företagare arbetar med hållbarhet integrerat i sin företagsutveckling.

I Arenans VIP avdelning samlades drygt 60st representerade företag och över 100st företagare/organisationer. Under ca 30min minglade deltagarna runt bland utställarna och sorlet i hallen talade sitt tydliga språk att här diskuterades det möjligheter och etablerades nya kontakter.

Därefter samlades alla för att lyssna på två olika föredrag. Dagens moderator var Lina K Wiles, fil dr och hållbarhetsspecialist på ÅF och första talaren för dagen var Kate Plaskonis, informatör på UNDP (United Nation development program)

Kate beskrev kort de Globala målen och vad de innebär samt hur jag som företagare kan arbeta och utveckla mitt företagande kopplat till de globala målen. Därefter pratade Lina K Wiles om hur företag kan integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen genom att guida mot en hållbar samhällsutveckling och starka affärer.

Klockan 10 var det dags för gruppdiskussioner och alla närvarande delades upp i olika grupper. Framför sig fick alla följande diskussionsunderlag:

  • 98,85 % det är så många i världen som inte bor i Sverige. Vilka affärsmöjligheter innebär det för dig?
  • Det som förr var ett hinder är kanske nu en möjlighet?
  • Någon annans restprodukt är kanske guld värd för dig?

Målet med diskussionen var:

  1. identifiera minst en affärsmöjlighet i er grupp
  2. indetifiera minst ett hinder som nu kanske kan vara en möjlighet
  3. Lyft fram någon restprodukt eller något som "blir över" som finns i någon av era verksamheter eller som ni skulle behöva

Allt som diskuterades skrevs ner på papper och samlades in. Detta ska sedan sammanställas och mailas ut till alla anmälda. Alla uppmanades även att maila in till lotte.nilsson@ystad.se om någon tanke, idé eller samarbete kommit fram som man gärna vill dela med sig av.

Därefter var det dags att besöka utställarna på nytt och minga bland eventeulla framtida affärspartners. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna gav många tankar och idéer och diskussionerna var många ute i minglet.

Sedan var det dags för ett praktiskt exempel och Matilda Jarnbin, hållbarhetschef på Godsinlösen berättade om företaget som utvecklat "cirkulär skadereglering" Affärsidén bygger på att omvandla det som anses vara avfall till värdefull resurs enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Avslutningsvis tackade vi arrangörer alla som kommit och bidragit med kunskap, engagemang och inspiration. Vi är alla utställare/inspiratörer och genom att visa upp vår region skapar vi också förutsättningar till nya affärer och företagsutveckling.

"FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" är inget projekt utan fungerar som ett paraply för att kunna samla så mycket som möjligt av våra olika insatser och åtgärder under ett ”paraply” där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för näringslivet, driva saker framåt och inspirera andra.

 

 

loggorna samlade.jpg

Kategorier: FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Kommentarer