Folkemödet

Publicerad: 2023-06-16 09:00

Vi deltog på Folkemödet på Bornholm den 15-17 juni 2023

Företagsklimat

Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Johan Mars Österberg, Marknad och näringslivschef deltog i Folkemödet på Bornholm. Folkemödet erbjuder mer än 2 800 olika evenemang inom områden som bl.a. besöksnäring, totalförsvar, arbetsmarknadsfrågor, transporter, sjöfart, miljö- och klimatfrågor och näringslivsfrågor.

”Ett utvidgat samarbete med Bornholm gynnar såväl Ystad som hela sydöstra Skåne. Tillsammans kan vi skapa en förbättrad gränsöverskridande samverkan kring t.ex. besöksnäring, praktikplatser för ungdomar, klimat- och energifrågor samt infrastruktursatsningar. Detta tar jag med mig under mitt besök under Folkemödet på Bornholm i veckan och ser fram emot att skapa nya kontakter, nya potentiella samarbeten och nya utvecklingsmöjligheter till gagn för hela Ystad och sydöstra Skåne, säger Paula Nilsson (M).”

”Bornholm är en naturlig samarbetspartner för vår kommun, säger Johan Mars Österberg. Trots att vi är två olika länder har vi mycket gemensamt. Båda inser vi nödvändigheten med välfungerande infrastruktur från Köpenhamn till Ystad och Bornholm. En utbyggnad av E65:an står högt på bådas lista. Därtill ett utökat samarbete mellan våra kommuner kring arbetsmarknad-, turism- och näringslivsfrågor. Här finns en stor potential som vi nu försöker skapa förutsättningar att utnyttja.” 

Paula och Johan deltog på seminarier, informella möten samt planerade möten med bl.a Jacob Tröst; borgmästare på Bornholm och VD:n för Destination Gotland; Marcus Risberg.

Folkemöde

Kommentarer