Företagsklimat

Publicerad: 2022-09-28 15:15

Den 28 september var det dags för Svenskt Näringsliv att presentera årets ranking i företagsklimatet och vi från Marknad och Näringslivsavdelningen var såklart på plats

Företagsklimatet i Ystad

Ystad hamnar på plats 82 i Sverige, jämfört med plats (81 förra året) vilket visar på en stabil placering. Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag, vilket syns i det sammanfattande omdömet som släpptes den 25 maj.

Det sammanfattande omdömet är den viktigaste frågan i Svenskt Näringsliv enkät och den tyngst vägande rankingfaktorn. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking väger det sammanfattande omdömet 1/3

När man tittar på hur många som är anställda inom det privata näringslivet så hamnar vi på 7872st, tillsammans genererar det 2,2 miljarnder i skatteintäckter. Att arbeta för ett bra företagsklimat så att företag kan växa och anställa är viktigt.

När det gäller svarsfrekvensen för undersökningen så ligger Ystad i topp. De områden som företagen lyfter fram som specifikt viktiga att förbättra är attityderna till företagande och att det är svårt att komma i kontakt med handläggare inom myndighetsutövning. Däremot ses en positiv trend när det gäller upphandlingar, skolans kontakt med näringslivet och kommunens information till företagen. 

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv_

Kommentarer