Framtidskompetenser

Publicerad: 2023-12-01 10:20

Tourism Matters Academy

Framtidskompetenser

Tourism matters academy genomförs av Visit Skåne tack vare finansiering från Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att lyfta kompetensen i det offentliga främjarsystemet för besöks- och eventnäringen och ge individer förmåga att agera och hitta lösningar i den snabbt föränderliga omvärld vi lever i nu.

De olika blocken som genomförts är "Att leda för framtiden" med fokus på omvärldsbevakning, scenarioplanering, AI och medledarskap. "spela roll på riktigt" där vi fördjupat oss i samhällsutmaningar på både regional och kommunal nivå och identifierat utmaningar där vi som är en del av turism- och näringslivsutvecklingen kan ha en hållbar inverkan. Sist ut i utbildningsserien är fokus på "att få till ett bra samarbete" Det sista blocket kommer att genomföras under våren med fokus på intraprenörskap, samverkansmodeller och hur vi skapar förutsättningar för innovation i våra organisationer. Målet är att vara redo att kroka arm med varandra och få till riktigt smarta samarbeten i vårt arbete för och med Skåne.

Kommentarer