Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

"FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Utifrån rådande situation så var det också dags att göra workshopen digifysisk, det vill säga vi välkomnade deltagarna att vara med antingen fysiskt på plats i Sjöbo eller digitalt via Zoomlänk.

Vi var ganska nervösa men eftersom flexibilitet genomsyrar de flesta av oss numera mer än någonsin så var det ändå en positiv nervositet. Till vår hjälp hade vi Dexera som höll i de digitala trådarna tillsammans med Kalle, näringslivssamordnare i Sjöbo.

Klockan halv nio släpptes de digitala deltagarna in av Kalle och de fysiska släpptes in på kommunhuset i Sjöbo. Efter registrering kunde de som var fysiskt på plats njuta av en säsongsanpassad fika från Tryde 1303 och passa på att leta upp sin plats för workshopen som skulle börja kl. 9.

Totalt var det 10 grupper (med 3 personer på förhand indelade) och Karin Lintrup lotsade oss igenom workshopen med fokus på de 17 hållbarhetsmålens olika indikatorer.

Det rådde verkligen fullt fokus från alla deltagare genom hela förmiddagen. I slutet av workshopen fick några företagare berätta vad de identifierat som viktiga områden för sin verksamhetsutveckling och vilka åtgärder och därmed också mätbara mål man har för avsikt att fokusera vidare på.

Avslutninsgvis hade vi bett Anja, Gunnarshög att berätta hur de valt att kommunicera sitt arbete både internt och externt. Gunnarshög är också en av referenserna i vägledningen Ystadmodellen

Workshopen avslutades med att Lotte berättade att smörgåsbordet växer och att man gärna får synliggöra sitt företag på de sociala kanaler som finns kopplat till ystadmodellen såsom Facebook och Instagram.

Inom kort kommer du också att kunna se en film från förmiddagen.

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt deltog på dagens arrangemang!

sösk ystadmodellen Karin Lintrup ystadmodellen

 

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer