Gott och blandat

Publicerad: 2020-03-02 08:59

Samverkan mellan skola och näringsliv

I veckan kom elever från Ystad Gymnasium till oss som ett led i att samverka mellan skola och näringsliv. Ämnet för dagen var marknadsföring och tanken är att eleverna ska få uppgifter med utmaningar kopplat till ämnet från den dagliga verksamheten ute i näringslivet.

Förutom att besöka oss på Marknad & Näringsliv besökte eleverna även Vision Revision, Polykemi, Purus, Michelsens bil och BLS Industries.

Nu kommer eleverna att jobba vidare med uppgiften själva fram till den 18 mars när de ska redovisa resultatet och vi ser med spänning fram emot det.

T:4an

Under fem år har HydX engagerat sig i det fjärde teknikåret på Ystads Gymnasium.

I T:4an får max tolv elever möjligheten att under ett år skaffa sig en utbildning i Design- och produktutveckling med värdefull praktik som ger eleven specialkompetens för ett arbete inom teknikbranschen.   

Efter utbildningen blir eleven examinerad gymnasieingenjör och är mycket väl förberedd för arbetslivet. Läs mer på Hydx hemsida  om varför de engagerar sig i fjärde teknikåret.

Samverkan internt med exploatering

Vi kör på med regelbundna avstämningsmöten med vår exploateringsenhet. Det är ett sätt att följa företagsärende både kortare och mer komplexa. Att vi ses regelbundet gör också att vi kan lotsa dig som företagare rätt och att vi har bra omvärldskoll.

Stadsarkitekten på plats varje måndag eftermiddag

Leila Ekman finns på plats hos oss varje måndageftermiddag. Om du som företagare vill fråga något specifilt om översiktsplanen, detaljplaner eller annat kring plan och bygg så är det bara att komma förbi.

Nyföretagarcentrum

Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum är en erfaren rådgivare som hjälper till att testa affärsidéer, svarar på frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ett nystartat företag.

Lotte har precis avslutat ett pilotprojekt där företagande förts in på SFI-schemat.

Anmälan öppnad till Näringslivsfrukosten

Våra Näringslivsfrukostar är välbesökta och i veckan skickade vi ut vårt nyhetsbrev med inbjudan till frukosten den 10 mars.

Frukostarna börjar kl. 7.30 med frukost och programmet kör igång kl. 8 och avslutas kl 9.15

Verksamhetsplanering

Hela torsdagen stängde vi på avdelningen in oss och planerade 2020. Det är superviktigt att ta sig tid att planera för att kunna fokusera och lägga tiden på rätt saker. Nu är vi laddade till tänderna för året!

Kategorier: Företagslots

Kommentarer