Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2022-11-24 08:39

Hur arbetar med hållbar platsutveckling?

Hållbar platsutveckling Kåseberga

Under onsdagen var det dags för det tredje steget i vårt arbete med Hållbar platsutveckling Kåseberga. Drygt trettio personer samlades på Kåseberga Café och Bistro vilket innebar representanter från byalag, företagsförening, Skånetrafiken, Tourism in Skåne, tjänstepersoner och politiker.

Tillsammans tog vi oss igenom den kunskapsinsamling som krävs för de förutbestämda kriterierna i GSTC. Det var en intensiv dag fylld med energi och en vilja att samarbeta kring olika frågor framöver. En del av de rekomenderade åtgärderna som kommer att identifieras och synliggöras under 2023, ser vi framför oss att vi kommer att utgå från Ystadmodellen för att gå från ord till handling.

Bakgrund

Syftet är att arbeta för en hållbar plats, att Kåseberga ska vara en året runt destination i linje med de globala målen och Agenda 2030 både på kort och lång sikt.  Vi ska tillsammans hitta metoder för att hantera besökstrycket så att Kåseberga kan fortsätta vara ett av Sveriges mest besökta turistmål.

Syftet med en hållbar platsutveckling för Kåseberga är att höja kunskapsnivån för alla aktörer som berörs av destinationen och hur väl destinationen lever upp till de minimikrav som GSTC:s *kriterier efterfrågar utifrån vad hållbar besöksnäring innebär.

Genom projektet och den GAP-analys och hållbarhetsrapport som levereras under våren 2023 får vi en tydlig nulägesbild av platsen med rekommenderade prioriterade åtgärder att jobba vidare med och kan därmed också följa upp och mäta våra åtgärder ur ett större perspektiv. *Global Sustainable Tourism Council www.gstcouncil.org.

Processen leds av Jeppe Klockareson, Fair Travel, tillsammans med Turistchef Marie Holmström och Näringslivsutvecklare Lotte Nilsson.

Hållbar platsutveckling Kåseberga.jpg_ystads kommun.2 Hållbar platsutveckling Kåseberga.jpg_ystads kommun

Kommentarer