Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-04-27 16:41

Green Team

Nu är arbetsgruppen vårt "green team" som är benämningen inom GSTCs kriterier igång.

Företagarföreningen, Byalaget och vi utgår från rapporten och de identifierade områdena för GSTC för att arbeta gemensamt framåt med utgångspunkt i nulägesrapporten. Den 26 april träffades vi för andra gången. Just nu fokuserar vi framför allt på statistik. Det finns en hel del statistik men en del är inaktuell och en del behöver kompletteras för att få en så komplett bild av besöksflödet som möjligt.

Vill du veta mer om Hållbar platsutveckling Kåseberga? Kontakta marie.holmstrom@ystad.se

Arbetsgruppen Kåseberga_bild Ystads kommun

Kommentarer