Hållbarhet skapar affärsutveckling

Publicerad: 2020-06-02 11:34

Ystadmodellen lanseras. En konkret vägledning som steg för steg visar hur man som kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030.

Tillväxt och företagsutveckling i fokus

Under 2018-2019 har vi arbetat med ett kommungemensamt projekt under konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer. Nu har detta projekt blivit en konkret vägledning!

Vägledningen kallas för Ystadmodellen och riktar sig främst mot kommuner och organisationer som vill  skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet för näringslivet kopplat till de globala målen.

Genom att utgå från Ystadmodellen så kan man genomföra vårt koncept steg för steg oberoende av hur mycket eller lite man kan om de globala målen.

Fokus är att se möjligheterna till affärer genom att titta på de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer. Det förekommer inga pekpinnar.

Konceptet bygger på att vara konkret och handlingsfokuserad. Ystadmodellen -såhär gör du är en handlingsplan där du direkt kan starta upp arbetet.

På sidan Ystadmodellen har vi samlat olika projekt under vårt koncept, grafiskt material såsom symboler, referenser och kommunikationsunderlag.

Vi hoppas att just din organisation eller kommun kommer att ha stor användning av materialet och att du låter oss veta om och när du sätter igång med ert arbete. Vi vill såklart gärna lyfta fram det på hemsidan.

Vill du ha hjälp att komma igång, få mer information eller ha oss med vid en uppstart? Varmt välkommen att höra av dig till Företagslotsen på 0411-57 80 00

Globala målen näringsliv_

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer