Hisspitch sökes

Publicerad: 2022-04-19 16:27

Bästa hisspitchen för företagsklimatet i Ystad sökes

Kom med ditt bästa förslag!

Kom med inspel på en rejäl hisspitch för visionen för Näringslivsstrategin.
Exempelvis Timrås ”Norrlands bästa företagsklimat” eller Helsingborg ” Tillsammans -för Sveriges bästa företagsklimat"

Bakgrund

Under hösten 2021 och våren 2022 har vi genomfört ett flertal workshops i dialog med näringslivet, näringslivsorganisationer, kommunledning och politisk ledning i syfte att identifiera vad vi behöver göra nytt, alternativt annorlunda för att nå de identifierade målen och skapa ny tillväxt.

Förutom genomförda workshops har en öppen enkät funnits tillgänglig på hemsidan med identiska frågeställningar.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa och skapa beslutsunderlaget för strategin och vi har kommit till en del där vi skulle behöva ytterligare input. Vi behöver en hisspitch som kompletterar vår vision.

Skicka din bästa hisspitch till foretagslots@ystad.se

TACK för att DU är en del i att skapa det bästa företagsklimatet i Ystad.

Ystads kommuns vision

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheter

Affärsidén i Näringslivsstrategin

Att skapa en hållbar tillväxt i Ystads kommun genom att arbeta för- och skapa fler arbetstillfällen inom såväl privat som offentlig sektor samt att skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Målsättning

  • Fler antal arbetstillfällen i privat sektor
  • Fler antal arbetstillfällen i offentlig sektor
  • Fler antal registrerade verksamhetsställen (företag) inom Ystads kommun

Verksamhetsplanen

Kategorier: Företagslots

Kommentarer