Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-06-19 09:37

Idag samlades deltagarna i respektive fokusgrupp för Hjärtat i Ystad

Hjärtat i Ystad

Fyra fokusområden har gemensamt identifierats under hösten: Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet och Trygghet. Dessa områden ska ge en tydlighet och riktning för samarbetet. Inom dessa områden har man redan genomfört en ambassadörsutbildning genom Ystad i Centrum samt lanserat plattformen visitystad.

Idag var det dags för uppstart och informationsmöte för Hjärtat i Ystads fokusgrupper, där arbetet i respektive grupp kommer sätta fart efter sommaren.

Bakgrund

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt som sker i samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum. Projektets mål är att skapa förutsättningar för att få fler människor att vistas längre i centrala Ystad, öka omsättningen i de centralt belägna verksamheterna och skapa en mer levande stadskärna.
Under vintern har tre workshops genomförts där drygt 60 företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner deltagit och bidragit med kunskap, synpunkter och idéer. Tillsammans har deltagarna identifierat de fyra fokusområden som ska ge en tydlig riktning för det fortsatta samarbetet.

Fokusgrupper_hjärtat i Ystad

 

Kommentarer