Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-11-08 10:11

Hjärtat i Ystad fortsätter under hösten och har startat upp de tre fokusgrupperna Utformning & Tillgänglighet, Utbud & Arrangemang samt Trygghet

De tre fokusgrupperna och styrgruppen, Tillsammans, består av ett stort antal aktörer, inklusive företagare, föreningsaktiva, butiksinnehavare, fastighetsägare, café- och restaurangägare, offentliga representanter, politiker från både majoriteten och oppositionen samt tjänstepersoner från olika kommunala verksamheter. Grupperna arbetar med aktiviteter och insatser som är hållbara på lång sikt men också med insatser som kan ske förhållandevis omgående,  ”nu-nu”.

I Trygghetsgruppen kommer det långsiktiga arbetet att baseras på Polisens Trygghetsmätning och i början på nästa år kommer en utbildning för butiker och verksamheter med temat Säker butik / verksamhet. Sammankallande för Trygghetsgruppen är Johan Mars Österberg.

Utformning & Tillgänglighet kommer i det långsiktiga arbetet att fokusera på kommunens stadsmiljöprogram. Aktuellt under vintern är arbetet med skyltar i stadskärnan samt att ta fram all nödvändiga flödesfakta för att kunna arbeta effektivt med attraktiviteten i stadskärnan. Sammankallande för Utformning & Tillgänglighet är Katarina Ödahl.

Utbud & Arrangemang fyller årshjulet av event i Ystad och arbetar med förslag att fylla luckorna för att skapa en attraktiv stad med event hela året. Gruppen arbetade vidare med tre av förslagen på aktiviteter som togs fram på tidigare möte. Sammankallande för Utbud & Arrangemang är Veronika Green.

Kommentarer