Högskolan i Kristianstad

Publicerad: 2020-06-30 13:18

Vi har blivit kontaktade av Högskolan i Kristianstad efter att de uppmärksammat vårt koncept ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” där det kommungemensamma projektet som genomförts även mynnat ut i vägledningen Ystadmodellen, vilket såklart gjorde oss jätteglada.

Högskolan i Kristianstad är involverade i ett EU-projekt,  www.hkr.se/ktp , som går ut på att koppla ihop universitetsstudenter och forskare med företag som vill utveckla marknader, produkter eller processer och i sin verksamhetsutveckling bidra till minskade koldioxidutsläpp. Parallellt med målet med minskade koldioxidutsläpp går målet för ökad produktivitet, nya affärer och ökad vinst

Projektet går verkligen hand i hand med möjligheterna att se de globala målen som ett smörgåsbord för affärer och vi säger WOW vilken möjlighet!

Projektet leds av Mats Åhlander och Fredrika Braw som arbetar aktivt med näringslivet på högskolan i Kristianstad och som dessutom har kompetens inom personal, bemanning och rekrytering.

Vi på Marknad & Näringsliv har haft ett första telefonmöte med dem utifrån att det finns stora möjligheter att företag i vår region kan få ta del av detta projekt.

 

Såhär går det till:

  • Som företag har man en målbild, en utmaning, eller idé man skulle vilja utveckla men saknar kanske kompetens eller tid.
  • Man presenterar och diskuterar sin utmaning med Mats & Fredrika som tar idén vidare för godkännande hos Tillväxtverket. Godkänns projektidén skapas ett samarbetsavtal. En studentprofil skapas tillsammans med företaget.
  • Därefter annonseras tjänsten ut bland studenter i hela Sverige. Rekryteringsprocessen sköts av Mats & Fredrika i dialog med företaget.
  • Tjänsten finansieras till 50% av projektet och 50% av företaget. Under projektets gång kopplas en forskare kostnadsfritt till projektet och en kostnadsfri affärscoach finns också tillhands. Alla är med för att stödja företaget i utvecklingen. Projektet sträcker sig mellan 6-12 månader.

Som företagare kan man känna sig helt lugn med att Mats & Fredrika är med hela vägen.

Den 27/8 finns det möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt på Solhaga Garden i Kristianstad för att få en dragning om projektet men också för att lyssna till företag som deltar/deltagit i projektet.

Därefter tänker vi på Marknad & Näringsliv i Ystad bjuda in till en egen träff med Mats & Fredrika för de företag som vill veta mer och kanske ta chansen att vara med. Denna träff kommer att bli i början av september eftersom projektet måste startas upp så snart som möjligt efter sommaren för att hinna genomföras innan slutdatumet som är december 2021.

Om du tycker att detta låter intressant och vill bli inbjuden av oss under augusti/september för att få veta mer så hör av dig till lotte.nilsson@ystad.se Vi kan även förmedla kontaktuppgifter till Mats och Fredrika om du vill kontakta dem själv innan dess.

Kategorier: Nätverk

Kommentarer