Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Första veckan i januari gick Svenskt Näringslivs enkät ut.

Målet med den årliga undersökningen är att ta reda på hur de tillfrågade upplever att det är att vara företagare i Ystads kommun.

De främsta rekommendationer till förbättringar för att skapa ett bättre företagsklimat i Ystads kommun från förra året var framförallt snabbare handläggning och ökad förståelse.

Hur förbättrar man det?

Bygglovsavdelningen agerar och digitaliserar

På bygglovsavdelningen pågår det ett arbete med att digitalisera flera delar i bygglovsprocessen. Förutom det digitala ritningsarkivet, ska det bli möjligt för medborgare att söka bygglov digitalt via en e-tjänst.

Redan nu kan du gå in på fliken "vad gäller för min fastighet" och se en karta med information kring vad som gäller för fastigheten.

- samtidigt som vi jobbar med att utveckla och modernisera, pågår ordinarie verksamhet såklart. Det är mycket jobb och kan påverka handläggningstiderna i början av året. Men resultatet kommer att innebära en smartare, enklare och mer effektiv hantering av hela bygglovsprocessen, så vi hoppas på förståelse för det. Säger Sara Lager, Bygglovschef

Varför är företagsklimatet viktigt?

Svenskt Näringsliv har räknat ut att företagen i Ystad och deras 7 732 anställda bidrar tillsammans med 2 miljarder skatt varje år.

Om alla företag med minst en anställd skulle ha möjlighet att anställa ytterligare en person, genererar det skatteintäkter som motsvarar 890 förskoleplatser och 335 undersköterskor i hemtjänsten.

Vem får Svenskt Näringslivs enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000kr.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar.

Alla andra då, räknas in de?

Naturligtvis i högsta grad.

Enkäten från Svenskt Näringsliv som har gått ut nu i dagarna fungerar som en jämförelse över hela Sverige, och är därmed ett årligt återkommande statistikverktyg när det gäller företagsklimatet.

Vi behöver och vill såklart gärna ha input från så många som möjligt även utanför enkäten, därför vill vi i samband med att den går ut också uppmana alla företag att gärna komma med input till oss vad du tycker är viktigt för ett bra företagsklimat.

Du kan maila foretagslots@ystad.se eller helt enkelt komma förbi oss på Gamla Rådhuset, så tar vi en kopp kaffe och pratar företagsklimat!

Förbättringsarbete gör man inte ensam, och vi kavlar upp armarna och ser fram emot att samarbeta med dig!

Kategorier: Företagsklimat

Kommentarer