Kompetensförsörjning

Publicerad: 2023-05-31 15:19

Idag var det dags för kompetensmingel som en del av de åtgärder som identifierats i Kompetenskompassen

Kompetenskompassen

Drygt 20 deltagare samlades hos oss på Gamla Rådhuset för en lärträff med kompetensmingel. Förmiddagen inleddes med att vuxenutbildningarna i sydöstra Skåne presenterade sig för Arbetsförmedlingens aktörer och för Arbetsmarknadsenheterna för att lära mer om varandras verksamheter. Därefter var det dags för mingel med fokus på dialog kring bristyrken.

Förmiddagen är en åtgärd i linje med Kompetenskompassens resultat och genomfördes med stöd av Sparbanken Skåne. För mer information om de aktiviteter vi genomför kopplat till resultatet så kan du klicka in dig på Kompetenskompassens sida.

Kommentarer