Kompetenskompassen enkät är öppen

Publicerad: 2022-11-24 08:21

Nu är Kompetenskompassens undersökning öppen, dina svar är viktiga för en hållbar kompetensförsörjning

Dina svar i Kompetenskompassen är viktiga

Undersökningen är en del i vår arbetsmodell för att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning i Ystads kommun. Den riktar sig till alla företag och branscher och resultatet blir ett underlag för såväl politiker, arbetsgivare, kommunala verksamheter, utbildningsverksamheter, elever och vårdnadshavare att se vilka kompetensbehov som finns i kommunen.

För oss blir resultatet en vägledning i arbetet att ta fram lämpliga samverkansarenor och konkreta verktyg för att bistå i matchningen av behov med efterfrågan; arbetsgivare med arbetstagare. Under 2021 har många nya inititiv tagits som en följd av resultatet.

Dina svar är viktiga så svara på webbenkäten så snart som möjligt. Tack på förhand.

I fjol svarade 111 lokala företag och vi hoppas på minst lika många svar i år för att ge en så tydlig bild som möjligt av behovet.

- Kompetensförsörjning är en avgörande fråga när det gäller företagsklimatet och möjligheten för företagen att växa och därför är det också en viktig fråga för oss. Målet är också att ge utbildningsanordnare, elever och vårdnadshavare ett verktyg som kan skapa förutsättningar för väl underbyggda val, säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till arbetsmodellen.

Läs mer om Kompetenskompassen

Kompetenskompassen

Kommentarer