Kompetenskompassens resultat presenterades

Publicerad: 2022-01-28 09:06

Den 27e januari presenterades enkätsvaren från Kompetenskompassen som visade vilka behov som finns i Ystad

Kompetenskompassen visar vägen

Igår gick Jenny Norberg Randowo igenom Kompetenskompassens resultat för de ca 60 deltagarna som var med live via Teams.

Deltagarna bestod av representanter från olika verksamheter och olika kommuner. Att så många deltog visar dels på ett stort intresse men också på att för att skapa en hållbar kompetensförsörjning på kort och lång sikt så krävs samverkan.

Vill du ta del av resultatet så finns det på ystad.se/kompetenskompassen och vill du ta hjälp av vår företagslots för att djupdyka inom just din verksamhet och identifiera verktyg att arbeta vidare med kopplat till resultatet så är du varmt välkommen att kontakta jenny.randowo@ystad.se

Kompass_Y_symbol_liggande

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer