Kompetenskompassens resultat

Publicerad: 2023-01-17 14:37

Vilka kompetenser och utbildningar efterfrågar arbetsgivarna i Ystad?. Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat

Hur ser behovet av utbildningar och kompetens ut i Ystads kommun?

Under hösten har Kompetenskompassens enkät varit öppen och över 100 företagare har svarat. Resultatet har nu paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och insatser som vi kommer att fokusera på under 2023.

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat men man kan även kontakta Jenny Norberg Randowo på Marknad och Näringslivsavdelningen för en egen dragning av resultatet. Då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

- Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till Kompetenskompassen i Ystad

Bakgrund till Kompetenskompassen

Ett av företagens största hinder för tillväxt är kompetensförsörjning. Kompetenskompassen är en arbetsmodell som underlättar arbetet för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad. Med hjälp av modellen få man en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet, men även en strategi för konkreta aktiviteter.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån resultatet växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet.

Målgrupper för Kompetenskompassen är bland annat politiken, arbetsgivare, kommunala verksamheter, så som skolor och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingens aktörer. Kompetenskompassen riktar sig till alla branscher.

Vill du ta del av resultatet från Kompetenskompassen?

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat. Du kan också kontakta jenny.randowo@ystad.se om din organisation eller ditt företag vill ha egen dragning av resultatet, då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

Jenny Randowo ystads kommun kompetenskompassen

 

 

 

Kommentarer