Mäklarträff

Publicerad: 2022-04-06 11:36

Vi bjuder in till specifika branschträffar under året och nu var det dags för mäklarträff

Branschspecifika träffar

Uppslutningen var mycket god till vår Mäklaträff som vi arrangerade tillsammans med våra kollegor Henrik Olsson, bygglovschef, Nina Begovic, planchef och Stefan Engdahl, myndighetsnämndens ordförande (vars nämnd bl. a behandlar bygglov).

På plats hos oss i Gamla Rådhuset var ERA Fastigheter Wallin, Ludvig c/o , Fastighetsbyrån, Bjurfors, by Mogensen Fastighetsbyrå och Länsförsäkringar.

Henrik berättade om att det är ett högt tryck på att bygga bostäder i kommunen och att många tittar på att bygga på landsbygden. Antalet ansökningar om förhandsbesked för att bygga på landsbygden har fördubblats sedan 2020.

Henrik hade en genomgång av hur plan- och bygglagen och miljöbalken ser på möjligheten att bebygga på jordbruksmark, och att bedömningen görs främst utifrån om det finns ett samhällsintresse och inte utifrån enskilda intresse. Det är därför viktigt att ansöka om ett förhandsbesked innan försäljning, så att förutsättningarna är tydliga för köparen.

Nina Begovic, planchef, berättade om de pågående detaljplaner för bostäder i bl a Ystad, Köpingebro, Hedeskoga samt vilka planer som ligger ännu längre fram i tiden som t ex Hamnstadens olika etapper. 

Mäklarna berättade att intresset är fortsatt stort för att köpa bostad i kommunen, där efterfrågan främst är småhus, vilket det finns ont om.

Vi kan Ystad!

Vill du också veta mer om nuläge för Ystad ur ett näringslivsperspektiv? Kontakta oss på foretagslots@ystad.se eller 0411-57 80 00

Mäklarträff ystads kommun.jpg1 Mäklarträff ystads kommun

Kategorier: Nätverk

Kommentarer