Media Evolution

Publicerad: 2021-11-01 10:03

Media Evolution City Ystads nya mötesplats?

En vision om att bygga en ny mötesplats i staden 

Den 29 oktober samlades ca 25 företagare på Hotell Continental för att tillsammans föra en första öppna dialog om visioner och tankar kring hur vi tillsammans kan skapa en ny mötesplats.

Målbilden

Målbilden är att skapa en plats där människor kan ses, ha sin arbetsplats, företag ha sitt kontor, folk kan träffas för möten och inspiration, ta en fika eller en lunch, ha spontana möten, utbildas och förkovras, skapa nya samarbeten, bygga nya affärer, kompetensutvecklas, träffa nya kontakter.

En plats med många arenor, där det gemensamma ligger i mötesplatsen mellan människor, företag och utveckling. En plats med innovation i sikte och människor i fokus - möten, där det oväntade kan hända helt enkelt.

Media Evolution är Ystad kommuns samarbetspartner i denna satsning. Media Evolution är en medlemsorganisation i Skåne som har som varje år hjälper tusentals människor att navigera i digitaliseringens framfart.

Satsningen görs i samarbete med Media Evolution, som villl undersöka om det är en bra idé att öppna upp sin första community-baserade plats för arbete utanför Malmö just i Ystad.

- Idag har vi samlat personer med kunskap, personliga egenskaper och härlig energi, dessutom med ett stort lokalt engagemang vilket vi verkligen värdesätter i denna dialog berättar Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig Ystads kommun

Bakgrund

Sedan något år tillbaka har dialog kring möjligheterna med Media Evolution förts.

Ett initiativ till finansiering har tagits av Ystads kommun för att inleda arbetet kring förutsättningarna för satsningen. Man har även testat tankarna på några företag där mottagandet var positivt. Idag var det dags att bjuda in till ett av många dialogmöten framöver.

Media Evolution arbetar med community-byggande (medlemsverksamhet), arbete (Media Evolution City), foresight (The Conference) och utbildningar (projektet CoSkill).

- Idag har vi lyssnat på inbjudna företags behov och idéer. Vi kommer träffa fler företag framöver som inte kunde vara med idag och därefter bjuder vi in till fortsatt dialog. Man är varmt välkommen att löpande höra av sig till mig med uppslag och idéer, säger Pernilla Lavesson, projektledare och affärsutvecklare på Media Evolution

- Känns riktigt bra att startskottet nu gått. Dagens möte visar att det finns kraft i idén men att vi tillsammans nu måste hitta strukturen för långsiktighet. Ser nu fram emot kommande dialoger och hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa en ny mötesplats med människor i fokus avslutar Per-Olof Lind, Ystads kommun

 
Vad är Media Evolution?

Media Evolution startade 2008, som ett gemensamt initiativ mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn för att främja förutsättningarna för tillväxt och innovation i det skånska.

Allt eftersom tiden har gått har media vuxit till att omfatta alla typer av organisationer som sysslar med digital utveckling och idag har Media Evolution mer än 350 medlemsföretag.

Media Evolution verkar för det som marknaden och det offentliga inte kan göra var och en för sig. Kunskapsspridning och insiktsarbete är centralt för verksamheten och sker kollaborativt med såväl medlemmar som ett stort nationellt och internationellt nätverk. 

Mötesplatsen Media Evolution City i Malmö skapades 2012 och finns idag på två ställen med över 100 företag med drygt 1000 besökare dagligen.

www.mediaevolution.se

Media Evulotion Ystad Media evulotion

Kategorier: Nätverk

Kommentarer