Näringslivsfrukost 5 februari

Publicerad: 2019-02-05 11:21

Ystad Arena fylldes till bredden när det var dags för årets första näringslivsfrukost

Ystad kommun och Företagarna i Ystad arrangerar de populära Näringslivsfrukostarna som äger rum sex gånger om året och är ett forum där företagare möter andra företagare och delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Samarbetspartners på frukostarna är Ystads Allehanda och Radio Active.

Varje möte har ett tema och speciella talare. Frukostmötena är kostnadsfria men med begränsat antal platser och börjar kl 7:30 med frukostbuffé och mingel och avslutas cirka kl 9:15. 

Temat för dagen var "Nytt politiskt styre"  
Kristina Bendz, kommunalråd och därefter Cecilia Magnusson Svärd, oppositionsråd presenterade sig och beskrev även nya mål, tankar framåt och hur de vill arbeta för att skapa goda förutsättningar för näringslivet

Därefter var det dags för påtår och mingel och efter det presenterade Leila Ekman, stadsbyggnadschef och Sofie Larsson, planarkitekt kommunens nya översiktsplan som snart skall ut på samråd. Vad innebär den och under vilken period har du möjlighet att påverka?

Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef passade också på att nämna var man kan hitta  publicerade upphandlingar och han nämnde även några kommande, för att samtidigt berätta att det vid nästa frukosttillfälle den 2 april kommer finnas möjlighet att stanna kvar och att man då är välkommen på upphandlingsavdelningens informationsdialog med tips och råd hur ni deltar samt ökar chanserna att vinna offentliga upphandlingar.

En lista på kommande upphandlingar kommer att finnas tillgänglig inom kort men vill du att vi mailar den till dig så snart som möjligt så kan du kontakta upphandlingschef: mattias.johansson@ystad.se

Kategorier: näringslivsfrukost

Kommentarer