Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Den 12/11 presenterade Daniel Bergvall, SEB konjunkturrapporten Nordic Outlook på Gamla Rådhuset.

Knutssalen fylldes av drygt 60 intresserade deltagare och vi fick ta del av en rykande färsk rapport.

Vad innebär konjunkturrapporten Nordic Outlook?

Globala ekonomin står vid ett vägskäl och farhågor om ett abrupt slut ställs mot fortsatta tillväxtmöjligheter. Kan centralbanksstimulanser och mer motståndskraftiga inhemska sektorer stå emot en trött konjunktur, oro inom tillverkningsindustrin och politisk osäkerhet?

Detta var några av de frågor som Daniel lotsade oss igenom. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Caroline Alwén, kontorschef SEB Ystad och Marknad & Näringsliv, Ystads kommun.

Nordic Outlook_

Kategorier: Företagsklimat

Kommentarer