Pulsmätning

Publicerad: 2020-06-22 11:01

PULS-mätning på näringslivet kopplat till Covid-19

För några veckor sedan skickade vi tillsammans med Företagarna Ystad ut en enkät, sk PULS-mätning. Genom Pulsmätningen ville vi ta reda på hur situationen är hos Ystads företagare kopplat till Covid -19.

Vi fick in totalt 59st. Spridningen av branschbredd var stor och nästan alla som svarade hade varit igång längre än fem år. Det var även en bra spridning mellan män och kvinnor.

Hälften av de som svarat anger att man påverkats negativt av pandemin, här är besöksnäringen och leveranser framträdande.

Många av de svarande lyfter fram affärsplanerna som en viktig del i sin omställning.

Några lyfter fram vikten att skapa trygghet, hälsan och hälsan för personalen. En hel del nämner stress och påverkad arbetsmiljö.

De flesta svarar nej på frågan om man tagit hjälp av exempelvis från Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd, Företagarna, Företagslotsen, Företagsakuten, lokala nätverk eller bankrådgivning.

Strax under hälften svarar att man nyttjat de statliga stöden. Ca 10 % av de svarande har inte haft möjligheten att nytta stöden eftersom de är enskilda företagare.

22 % bekräftar att man fått nya affärsrelationer och de flesta anser att man har en viss kontroll över läget just nu.

Det är ansträngt inom hotell, restaurang och café, det är något undersökningen bekräftar.

Sommaren kommer att bli avgörande för eventuella permitteringar till hösten.

 

 

Kategorier: Företagsklimat

Kommentarer