Samverkan skola arbetsliv

Publicerad: 2021-12-16 08:51

En heldagskonferens med workshops med fokus på en regional plattform för ökad valkompetens.

Projekt pågår gällande en digital regional plattform för samverkan skola arbetsliv

Den 15:e december arrangerade vi tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborg stad och Kristianstad kommun en heldags konferens med workshops med fokus på en regional plattform för ökad valkompetens, bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning i Skåne.

Dagen startade med en intressant föreläsning av forskaren Alexandru Panican kring missmatchnings problematiken gällande missmatch och möjligheterna kring samverkan på lokal och regional nivå.

Information om projektet

Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad och Kristianstad är tillsammans ägare av ett regionalt projekt som finansieras genom Region Skåne. Avsikten är att i förstudien undersöka behov av en gemensam digital plattform som bidrar till ökad valkompetens för bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning i Skåne. Men även titta på vad denna plattform skulle innehålla.

Bakgrunden till projektet är missmatchningen mellan utbildning-arbetsliv, individers kompetens och arbetsmarknadens behov bidrar till stora kostnader för individer, företag och samhället i stort.

Du kan följa projektet under fliken kompetensförsörjning.

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer