Riksdagen

Publicerad: 2021-10-13 15:38

Lunchseminarium i Sveriges Riksdag med Företagarna Ystad angående E65:an

Dialog kring E65

Den 13 oktober var det dags för Företagarna Ystad att presentera en rapport som konsultbolaget Lunicore har utfört åt Företagarna Ystad, som belyser regionens styrkor och behovet av åtgärder.

Politiker från lokal och regional nivå ger sedan sin syn på rapporten och hur Ystads hamn kan driva lokal och nationell tillväxt.

Tidigt på morgonen begav sig Johan och Jamie tillsammans med Bosse, Företagarna Ystad, Kristina Bendz och Cecilia Magnusson Svärd till Riksdagen i Stockholm.

Under lunchen lyfte Bosse Företagarnas engagemang i utbyggnaden av E65, Kristina Bendz beskrev hur Ystad skapar möjligheter och Johan beskrev de samhällsvinster och en presentation av analys av vinster från förbättrad tillgänglighet som finns från Ystad och sydöstra Skåne.

Bakgrund

E65 är en europaväg som sträcker sig från Malmö, via Ystad och färjeförbindelse till Świnoujście i Polen, till Chania på Kreta i Grekland.

Vägen är utpekad som ett riksintresse och ingår i det prioriterade transeuropeiska transportnätet. Vägen är i princip likadan idag som för 25 år sedan, trots att trafikflödena har ökat med mellan 80 och 100 procent, och den har därför blivit en flaskhals.

Genom att höja standarden på E65 kan man främja en positiv utveckling för näringslivet, turismen och sysselsättningen i Sydöstra Skåne, men även på nationell nivå då E65 är tillfartsväg till en av Sveriges största färjehamnar, Ystad Hamn.

Hamnen har nyligen byggts ut till dubbel storlek. Redan före utbyggnaden stod den för omkring 8 procent av den totala RoRo-volymen i svenska hamnar, och nu väntas volymerna växa snabbt.

E65 har således en stor betydelse för svensk import och export, och för möjligheterna att av hållbarhetsskäl kunna överföra landtransporter till sjöfart.  

Ystad riksdagen Ystad riksdagen E65

Kategorier: Samhällsutveckling

Kommentarer