Sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Ystad

Publicerad: 2022-06-07 10:53

Den 31 maj vad det dags för Svenskt Näringsliv att publicera resultatet av det sammanfattande omdömet om företagsklimatet

Vad menas med det sammanfattande omdömet om företagsklimatet?

Den viktigaste frågan i enkäten från Svenskt Näringsliv och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.

Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking som presenteras till hösten väger det sammanfattande omdömet 1/3.

Ystad ökar från 3.61 till 3.63, vilket visar på en positiv trend trots tuffa perioder.

Vad säger resultatet?

När det gäller attityder till företagande visar politikernas attityd till företagande en nedåtgående trend. (2022 3,20 jämfört med 2021 3,28 liksom tjänstemännens attityd till företagande: (2022 3,0 och 2021 3,27) Även allmänhetetens attityd till företagande går ner. 2022 3,80 jämfört med 2021 3,96)

När det gäller kommunens upphandling så ökar vi från 2,58 till 2,74. Det är en positiv uppgång både i Ystad och i Sverige.

Skolans kontakt med näringslivet har också ökat (från 3,17 till 3,28) Det är en positiv uppgång där det långsiktiga arbetet att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv har gett effekt bl a genom Marknad och Näringslivsavdelningens arbete. Här kommer vi se ännu större uppgång på sikt i takt med att kompetenskompassen och andra aktiviteter satt sig och kommunicerats ut

När det gäller kommunens myndighetsutövning visar den en nedåtgående trend, framförallt när det handlar om att komma i kontakt med handläggare. (från 4,27 till 3,71)
Kommunens service och bemötande: 3,21 (3,21)

Här ser vi en negativ trend. Bemötande är ok men att komma i kontakt med handläggare och att handläggningen är rimlig har en tydlig negativ trend.

När det handlar om kommunens information till företagen har vi ökat (3.20 till 3.32)

Det visar på en positiv trend där vi ser att Marknad och Näringslivs avdelningens långsiktiga plan för ökad information/kommunikation/dialog till näringslivet kan ha en del i detta resultat.

Vad säger Svenskt Näringsliv om Ystad?

Svenskt Näringslivs regionchef för Skåne och Blekinge sa såhär i Ystads Allehanda efter att resultatet släppts.

- Jag tycker det är lite förvånande att Ystad inte ligger högre. Kommunen är ett föredöme i många frågor, till exempel med Ystadmodellen och arbetet med FNs globala mål tillsammans med lokala företag.

Skåne ligger generellt sett under genomsnittet när det gäller samarbete med skolan och tillgång till relevant kompetens. Ystad kommer dock på andra plats i Skåne när skolans kontakter med lokala näringslivet bedöms.

- Ystad gör precis det som vi efterlyser. Med sin kompetenskompass kartlägger de behoven och anpassar sig efter dem. Ystad jobbar väldigt näringslivsinriktat och har en energisk näringslivsenhet, säger Johan Dahlén

Vi säger tack för fantastisk återkoppling!

Hela undersökningen hittar du på företagsklimat.se

 

Kommentarer