Samverkan

Publicerad: 2023-09-18 16:08

En vecka med fokus på företagsklimat och samverkan hos oss på näringslivskontoret

Just nu gör vi flera företagsbesök

Nu är vi i full gång med företagsbesök, vilket är något av det bästa vi vet! Vid våra företagsbesök lär vi oss mer om er lokala företagare och ni får veta på vilket sätt som ni kan ta hjälp från oss tex via företagslotsen och våra nätverksträffar. Vill du läsa mer om vilka företag vi besökt så kolla in vår Instagramkanal @naringslivystad. Vill du att vi besöker din verksamhet? Kontakta oss gärna.

Möjlighet att se Näringslivsfrukosten i efterhand

Jack på Ystad Studios Visitor Center filmade näringslivsfrukosten förra veckan och nu finns möjligheten att se sändingen i efterhand. Kanske missade du den eller så kanske du vill se den igen.

Möjligheterna med MAX IV och ESS

Vi tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna fick möjligheten att träffa Magnus Larsson för industriföretagen och Pia Kinnholt ESS koordinator för Danmark och Sverige för att få en bild över vilka affärsmöjligheter det finns för det lokala näringslivet kopplat till ESS och MAX IV.

Max IV labbet är en användaranläggning som fokuserar på analys av olika material, t ex, stål, livsmedel, läkemedel och trä. Labbet erbjuder bjuder företag, forskare och universitet att hyra experimentstationer. Förenklat sker experimenten genom att man skjuter en mycket kraftig röntgenstråle (elektroner) genom materialet för att se hur det beter sig och vad som händer inuti materialet.

Med hjälp av olika avbildningstekniker kan man sedan göra analyser. Röntgenstrålen skapas genom att elektroner körs runt med hjälp av en accelerator, som är väldigt energikrävande. Företag inom bl a industrin som håller på att ställa om till nya miljövänliga material kan ansöka om att hyra en experimentstation för att lära sig mer om hur materialet beter sig inför skapandet av en ny produkt. Läs mer på maxens.se

ESS European spallation source började att byggas år 2014 och skall stå klart år 2028. Även detta skall bli en användaranläggning för experiment och det är ett nordiskt forskningsinitiativ. Europa ligger nämligen efter i många forskningsområden om man jämför med Asien och USA. I denna anläggning kommer neutronforskning att användas så att man kan se vad materialet (atomerna) är gjorda av.

Nya kommunövergripande mål för mandatperioden

Innan sommaren antogs Ystads kommuns nya kommunövergripande mål för mandatperioden. I de nya målen ingår att arbeta in Agenda 2030 som den långsiktiga riktningen för Ystads väg framåt. I veckan som gått var det dags att starta upp det kommunövergripande arbetet med en komprimerad version av Ystadmodellens fem steg. Vid mixade bord deltog politiker, chefer och strategiska funktioner och dagen fungerade som en uppstart till målarbetet i respektive verksamhet under hösten.

 

 

 

Kommentarer