Skånes företagsklimat

Publicerad: 2023-10-27 13:45

Skånes näringslivsklimat ska bli Sveriges bästa - en regional satsning på stärkt näringslivsklimat där de fyra regiondelarna tilldelats projektmedel har gett flera konkreta resultat.

Samverkan kring företagsklimatet i sydöstra Skåne

I sydöstra Skåne har tätheten mellan de samarbetande kommunerna och de lokala främjarorganisationerna varit en framgångsfaktor, som gjort att man har kunnat mötas i en gemensam agenda: ”Ju mer vi mötts och lärt känna varandra över kommungränserna, desto effektivare har arbetet blivit och desto mer har kompetensen ökat. Det som tidigare var svåröverskådliga aktiviteter och initiativ som alla sprang på har nu blivit ett tydligare ’spindelnät’, en karta av organisationer och personer i vårt hörn som på olika sätt bidrar till det lokala näringslivet”, berättar Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare i Ystad kommun.

Vill du veta mer om den gemensamma satsningen, om identifierade framgångsfaktorer, uppkomna utmaningar och väntade effekter? Vi har intervjuat initiativtagare, projektledare, näringslivsföreträdare och kommunrepresentanter som bidrar med intressanta lärdomar och konkreta resultat.

Läs artikeln via länken.

Kommentarer