Skola och näringsliv

Publicerad: 2020-09-24 11:58

Idag var det dags att samla ca 40 lärare och 10 företag på Västerportskolan

Samverkan mellan skola och näringsliv

Vi arbetar på olika sätt med att skapa samverkan mellan skola och näringsliv. Idag var det dags att samla alla pedagoger från förskola till åk 9 på Västerportskolan som tillsammans med representanter från det lokala näringslivet kunde prata om kopplingar mellan funktioner och ämnen och på så sätt identifiera möjliga samverkansområden.

Vi arbetar tätt tillsammans med studie- och yrkesvägledarna i Ystads kommun och Jenny Randowo på Västerport har tillsammans med oss tagit fram detta koncept.

 

Agendan för dagen var:

Klockan 8 var det dags och alla hade på förhand delats in i grupper för att sedan sitta i förhandsbestämda klassrum, ett företag tillsammans med ett antal ämneslärare. Detta för att få kopplingen mellan ämne, funktioner och yrken.

En kort genomgång av syfte och mål med morgonen och underlag för samtal fanns framlagt.

Tanken med morgonen var att den ska leda till etablerade kontaktytor och förslag på samverkan. Vi avslutade vid 9.30 och nu kommer vi att sammanställa det som varje grupp kommit fram till för att sen kunna följa upp och utvärdera tillsammans.

Här hittar du hur vi samverkar med skola och näringsliv på flera olika sätt.

 

skola och näringsliv

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer